Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2013 m. gruodžio 9 d.

Byla F‑3/12

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnis – Komisijos sprendimas, kuriuo atsisakoma 100 % atlyginti ieškovo patirtas medicinines išlaidas – Procedūros trukmė – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys; juo L. Marcuccio iš esmės prašo atlyginti žalą, kurią teigia patyręs dėl administracinės procedūros, susijusios su jo 2002 m. lapkričio 25 d. prašymu, kuriuo siekta gauti 100 % medicininių išlaidų atlyginimą pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) 72 straipsnį, pernelyg ilgos trukmės.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį iš dalies kaip akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies kaip akivaizdžiai neturintį jokio teisinio pagrindo. L. Marcuccio padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Deliktinė atsakomybė – Pareigos motyvuoti pažeidimas – Sąjungos deliktinė atsakomybė – Nebuvimas

(SESV 340 straipsnio antra pastraipa)

Dėl pareigos motyvuoti pažeidimo neatsiranda Sąjungos deliktinė atsakomybė.

(žr. 33 punktą)

Nuoroda:

Bendrojo Teismo praktika: 2012 m. lapkričio 20 d. Nutarties Marcuccio priešKomisiją, T‑491/11 P, 21 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.