Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 noiembrie 2014 - Hristov/Comisia și EMA

(Cauza F-2/12)1

(Funcție publică – Procedură de selecție și de numire a directorului executiv al unei agenții de reglementare – Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) – Procedură de selecție în două faze – Preselecție în cadrul Comisiei – Numire de către consiliul de administrație al EMA – Obligația consiliului de administrație al EMA de a alege directorul executiv dintre candidații reținuți de Comisie – Acțiune în anulare – Compunerea comitetului de preselecție – Cumulul funcțiilor de membru al comitetului de preselecție și al consiliului de administrație al EMA – Candidați membri ai consiliului de administrație al EMA care figurează pe lista candidaților reținuți de Comisie – Numirea candidatului membru al consiliului de administrație al EMA – Obligație de imparțialitate – Încălcare – Anulare – Acțiune în despăgubire – Prejudiciu moral detașabil de nelegalitatea care stă la baza anulării – Probă – Lipsă)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Reclamant: Emil Hristov (Sofia, Bulgaria) (reprezentanți: M. Ekimdjiev, K. Boncheva și G. Chernicherska, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial J. Currall și D. Stefanov, agenți, ulterior J. Currall și N. Nikolova, agenți)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Medicamente (reprezentanți: inițial V. Salvatore și T. Jablonski, agenți, ulterior J. Currall și N. Nikolova, agenți)

Obiectul

În primul rând, cerere de anulare a deciziilor Comisiei privind elaborarea și aprobarea listei de preselecție care a fost prezentată consiliului de administrație al EMA în cadrul procedurii de selecție și de numire a directorului executiv al agenției menționate, în al doilea rând, cerere de anulare a numirii unui alt candidat pe postul menționat și, în al treilea rând, cerere de reparare a prejudiciului moral pretins suferit

Dispozitivul

Anulează decizia Comisiei Europene din 20 aprilie 2011, prin care aceasta propune consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Medicamente o listă cu patru candidați recomandați de comitetul de preselecție și confirmați de comitetul consultativ pentru numiri.

Anulează decizia consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Medicamente din 6 octombrie 2011 de numire a directorului executiv.

Respinge în rest acțiunea.

Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Medicamente suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată și sunt obligate să suporte, fiecare câte o jumătate, din ansamblul cheltuielilor efectuate de domnul Hristov.

____________

1     JO C 184, 23.6.2012, p. 21.