Language of document :

Sag anlagt den 8. maj 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-44/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat C. Mourato)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelser vedrørende opnåelse af en erstatning for den økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt som følge af den ulovlige beregning af godtgørelsen for levevilkårene.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 25. januar 2013, som sagsøgeren modtog den 28. januar 2013, om delvis annullation af PMO.1’s afgørelse af 30. marts 2012 derved, at den begrænser sidstnævntes ansøgning om at opnå en erstatning for den lidte økonomiske skade som følge af den ulovlige beregning af den godtgørelse for levevilkårene, som sagsøgeren har haft ret til siden den 22. september 2002, til den 1. marts 2007, og derved, at den tager hensyn til sagsøgerens datters børnepension fra den 1. marts 2007 til den 31. august 2008 ved beregningen af nævnte godtgørelse.

Annullation af Kommissionens afgørelse af 4. februar 2013, som sagsøgeren modtog den 5. februar 2013, samt af sagsøgerens lønseddel for februar 2013 for så vidt angår reguleringskoden RRV vedrørende en godtgørelse for førnævnte skade opgjort pr. 1. marts 2007, idet retsvirkningerne af denne lønseddel opretholdes indtil vedtagelsen af en ny lønseddel, hvori der sker en korrekt anvendelse af artikel 10 i bilag 10 til vedtægten fra den 31. december 2011 til den 22. september 2002.

Kommissionen tilpligtes at betale et foreløbigt supplerende beløb på 11 000 EUR for det tab vedrørende godtgørelse for levevilkårene, som sagsøgeren har lidt mellem den 22. september 2002 og den 31. august 2008, samt at betale renter, der beregnes på grundlag af hele den skade, der er lidt i denne forbindelse fra den 22. september 2002 til den 31. december 2011, at regne fra de respektive forfaldstidspunkter for de nævnte godtgørelser indtil tidspunktet for deres effektive betaling og beregnet på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den pågældende periode, forhøjet med 2 procentpoint.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.