Language of document :

 C_2014071HU.01003602.xml

8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/36


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. december 12-i végzése —  JJ (*1) kontra Tanács

(F-47/13. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2012. évi előléptetési időszak - A felperes előléptetését megtagadó határozat - Másik intézménybe történő áthelyezés azon előléptetési időszakot megelőző időszak alatt, amelynek során egy esetleges előléptetésről szóló határozat hatályba lépett volna - Az áthelyezett tisztviselő előléptetéséről való döntés meghozatalára hatáskörrel rendelkező intézmény)

(2014/C 71/72)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: JJ (*1) (képviselő: M. Velardo ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és A Bisch meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek a 2012. évben előléptetésre javasolt AD csoportba tartozó tisztviselők listájára való felvételét mellőző határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2.

 JJ (*1) maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.


(*1)  Törölt vagy áthelyezett információ a személyes és/vagy bizalmas jellegű adatok védelme érdekében.

(1)  HL C 215., 2013.7.27., 20. o.