Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. jūlija spriedums – CW/Parlaments

(lieta F-48/13) 1

Civildienests – Ierēdņi – Novērtējuma ziņojums – Novērtējuma ziņojumā ietvertie vērtējumi un piezīmes – Acīmredzamas kļūdas novērtējumā – Pilnvaru nepareiza izmantošana – Neesamība

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: CW (pārstāvis – C. Bernard-Glanz, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – M. Dean un S. Alves)

Priekšmets

Prasība atcelt prasītājas novērtējuma ziņojumu par 2011. novērtēšanas gaduRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;CW sedz savus un atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.