Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 10 iulie 2014 - CW/Parlamentul

(Cauza F-48/13)1

(Funcție publică – Funcționari – Raport de evaluare – Aprecieri și comentarii care figurează în raportul de evaluare – Erori vădite de apreciere – Abuz de putere – Inexistență)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: CW (reprezentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: M. Dean și S. Alves, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a raportului de evaluare a reclamantei pentru exercițiul de evaluare 2011DispozitivulRespinge acțiunea.CW suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte și cheltuielile efectuate de Parlamentul European.