Language of document : ECLI:EU:F:2014:104

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

21 mai 2014

Cauza F‑46/13

Victor Navarro

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Agent contractual – Recrutare – Apelul pentru exprimarea interesului EPSO/CAST/02/2010 – Condiții de angajare – Calificări minime necesare pentru angajare – Experiență profesională corespunzătoare – Respingerea cererii de angajare – Judecare în lipsă”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Navarro solicită anularea deciziei Comisiei Europene din 4 octombrie 2012 de respingere a cererii sale de angajare ca agent contractual în grupa de funcții II, precum și repararea prejudiciului său

Decizia:      Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Acțiune introdusă de funcționari – Aprecierea legalității actului atacat în funcție de elementele de fapt și de drept care există la momentul adoptării sale

(Statutul funcționarilor, art. 91)

Legalitatea unui act se apreciază în funcție de elementele de fapt și de drept care există în momentul adoptării acestuia.

(a se vedea punctul 29)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 11 iulie 2007, Centeno Mediavilla și alții/Comisia, T‑58/05, punctul 151

Tribunalul Funcției Publice: 29 septembrie 2011, Mische/Comisia, F‑70/05, punctul 70