Language of document :

Žaloba podaná dne 21. února 2013 - Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-85/13)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Manhaeve, L. Cimaglia, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Určit, že Italská republika tím, že nepřijala:

    -    opatření nezbytná k zajištění, aby aglomerace Bareggio, Cassano d'Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo a Vigevano (Lombardie) s populačním ekvivalentem vyšším než 10000 PE, které vypouštějí městské odpadní vody do recipientů považovaných za "citlivé oblasti" podle čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, byly vybaveny stokovými soustavami v souladu s článkem 3 této směrnice,

    -    opatření nezbytná k zajištění, aby v aglomeracích Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile (Furlánsko-Julské Benátsko), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardinie), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicílie), Courmayeur (Valle d'Aosta) a Thiene (Veneto) s populačním ekvivalentem vyšším než 10000 PE byly městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami před vypuštěním podrobeny sekundárnímu čištění nebo jinému rovnocennému čištění v souladu s článkem 4 směrnice 91/271/EHS,

    -    opatření nezbytná k zajištění, aby v aglomeracích Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Furlánsko-Julské Benátsko), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinie) a Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini a Trappeto (Sicílie) s populačním ekvivalentem vyšším než 10000 PE, které vypouštějí do recipientů považovaných za "citlivé oblasti" podle směrnice 91/271/EHS městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami, byly tyto vody před vypuštěním čištěny podle přísnějších požadavků, než je sekundární nebo jiné rovnocenné čištění, v souladu s článkem 5 téže směrnice,

    -    opatření nezbytná k tomu, aby byly čistírny městských odpadních vod stavěné způsobem vyhovujícím požadavkům článků 4 až 7 směrnice 91/271/EHS projektovány, budovány, provozovány a udržovány tak, aby byla zaručena jejich dostatečná účinnost za všech běžných místních klimatických podmínek a aby se při projektování čistíren vzaly v úvahu sezónní rozdíly zatížení v aglomeracích Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Furlánsko-Julské Benátsko), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardie), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinie), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicílie), Courmayeur (Valle d'Aosta) a Thiene (Veneto),

    nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 3, 4 a 5, jakož i článku 10 směrnice 91/271/EHS;

uložit Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise svou žalobou namítá, že Itálie v několika částech svého státního území neprovedla správně směrnici Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod.

Komise poukazuje především na různá porušení čl. 3 odst. 1 druhé odrážky a odst. 2 směrnice, podle kterého byly členské státy povinny pokud jde o městské odpadní vody vypouštěné do recipientů považovaných za "citlivé oblasti" ve smyslu definice uvedené v článku 5 téže směrnice zajistit, aby do 31. prosince 1998 byly všechny aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším než 10000 PE vybaveny stokovými soustavami městských odpadních vod, vyhovujícími požadavkům přílohy I A oddílu A. Tato povinnost nebyla řádně splněna v několika aglomeracích regionu Lombardie spadajících do působnosti výše uvedených ustanovení.

Článek 4 směrnice 91/271/EHS v odst. 1 a 3 mimoto stanoví, že členské státy zajistí, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami byly před vypuštěním podrobeny sekundárnímu čištění nebo jinému rovnocennému čištění, a to nejpozději do 31. prosince 2000 u všech vypouštění z aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 15000 PE a do 31. prosince 2005 u všech vypouštění z aglomerací s populačním ekvivalentem v rozmezí 10000 až 15000 PE, v souladu požadavky uvedenými v příloze I B. Komise shledala nesplnění výše uvedených ustanovení v řadě aglomerací v regionech Abruzzo, Furlánsko-Julské Benátsko, Lombardie, Marche, Piemonte, Sardinie, Sicílie, Valle d'Aosta a Veneto.

Článek 5 směrnice v odst. 2 a 3 poté stanoví, že členské státy zajistí, aby veškeré městské odpadní vody vypouštěné z aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10000 PE, jež jsou odváděné stokovými soustavami, byly před vypuštěním do citlivých oblastí čištěny podle přísnějších požadavků, než jaké jsou popsány v článku 4, a to nejpozději do 31. prosince 1998. Komise shledala nesplnění výše uvedených ustanovení v řadě aglomerací v regionech Abruzzo, Furlánsko-Julské Benátsko, Lazio, Puglia, Sardinie a Sicílie.

Nesplnění článků 4 a 5 směrnice 91/271/EHS vede konečně též k porušení článku 10 téže směrnice, podle kterého musí být čistírny městských odpadních vod projektovány, budovány, provozovány a udržovány tak, aby byla zaručena jejich dostatečná účinnost za všech běžných místních klimatických podmínek.

____________

1 - Úř. věst. L 135, s. 40.