Language of document :

2013. február 21-én benyújtott kereset - Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-85/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Manhaeve, L. Cimaglia meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság, mivel

nem tette meg az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a Bareggio, Cassano d'Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardia) 10 000 lakosegyenértéket meghaladó és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében "érzékeny területeknek" minősülő befogadó vizekbe szennyvizet kibocsátó agglomerációi a települési szennyvízre szolgáló gyűjtőrendszerekkel rendelkezzenek az említett irányelv 3. cikkének megfelelően,

nem tette meg az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile (Friuli Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Szardínia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Szicília), Courmayeur (Valle d'Aosta) és Thiene (Veneto) 10 000 lakosegyenértéket meghaladó agglomerációiban a gyűjtőrendszerekbe vezetett települési szennyvizet a vízbe történő kibocsátás előtt másodlagos kezelésnek vagy egy ezzel egyenértékű kezelésnek vessék alá a 91/271/EGK irányelv 4. cikkének megfelelően,

nem tette meg az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Szardínia) és Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini és Trappeto (Szicília) 10 000 lakosegyenértéket meghaladó és a 91/271/EGK irányelv értelmében "érzékeny területeknek" minősülő befogadó vizekbe szennyvizet kibocsátó agglomerációiban a gyűjtőrendszerekbe vezetett települési szennyvizet a vízbe történő kibocsátás előtt a másodlagos kezelésnél vagy az ezzel egyenértékű kezelésnél szigorúbb követelményeket kielégítő kezelésnek vessék alá ugyanezen irányelv 5. cikkének megfelelően,

nem fogadta el az ahhoz szükséges rendelkezéseket, hogy Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Szardínia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Szicília), Courmayeur (Valle d'Aosta) és Thiene (Veneto) agglomerációiban a 91/271/EGK irányelv 4-7. cikke követelményeinek kielégítése érdekében épített települési szennyvíztisztító telepek úgy legyenek megtervezve, megépítve, működtetve és karbantartva, hogy minden normálisnak tekinthető helyi időjárási helyzetben megfelelő teljesítményt biztosítsanak, valamint hogy a telepek tervezésekor figyelembe vegyék a terhelés évszakoktól függő változásait,

nem teljesítette a 91/271/EGK irányelv 3. cikkéből és/vagy 4. cikkéből és/vagy 5. cikkéből, valamint 10. cikkéből eredő kötelezettségeit;

az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetében a Bizottság azt panaszolja, hogy Olaszország - területének egyes részein - nem ültette át megfelelően a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvet.

A Bizottság mindenekelőtt az irányelv 3. cikkének több esetben történő megsértését állapítja meg, amely cikk (1) bekezdésének második albekezdésében és (2) bekezdésében akként rendelkezik, hogy az ugyanezen irányelv 5. cikke szerinti fogalommeghatározás értelmében "érzékeny területeknek" minősülő befogadó vizekbe kibocsátott települési szennyvizeket illetően a tagállamok kötelesek biztosítani, hogy legkésőbb 1998. december 31-ig a 10 000 lakosegyenértéket meghaladó valamennyi agglomeráció rendelkezzen az I. melléklet A. szakaszában szereplő követelményeknek megfelelő gyűjtőrendszerekkel. Lombardia régiónak a fent említett rendelkezések hatálya alá tartozó több agglomerációjában nem tettek eleget helytállóan ennek a kötelezettségnek.

A 91/271/EGK irányelv 4. cikkének (1) és (3) bekezdése emellett előírja, hogy a tagállamoknak - a 15 000 lakosegyenértéket meghaladó agglomerációkból érkező szennyvizek esetében legkésőbb 2000. december 31-ig, a 10 000 és 15 000 lakosegyenérték közötti agglomerációkból érkezők esetében pedig 2005. december 31-ig - biztosítaniuk kellett volna, hogy a gyűjtőrendszerekbe vezetett szennyvizet vízbe történő kibocsátás előtt az I. melléklet B. szakaszában előírt követelményeknek megfelelően másodlagos kezelésnek vagy egy ezzel egyenértékű kezelésnek vetik alá. A Bizottság megállapította, hogy a fent említett rendelkezéseket az Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Szardínia, Szicília, Valle d'Aosta és Veneto régiókban található számos agglomerációban nem tartották be.

Az irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdése előírja továbbá, hogy a tagállamoknak legkésőbb 1998. december 31-ig biztosítaniuk kellett volna, hogy a 10 000 lakosegyenértéket meghaladó agglomerációkból érkező valamennyi szennyvíz-kibocsátás esetében a gyűjtőrendszerekbe vezetett települési szennyvizet érzékeny területekre való kibocsátásuk előtt a 4. cikkben leírtnál szigorúbb követelményeket kielégítő kezelésnek vetik alá. A Bizottság megállapította, hogy a fent említett rendelkezéseket az Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Szardínia és Szicília régiókban található számos agglomerációban nem tartották be.

A 91/271/EGK irányelv 4. és 5. cikke tiszteletben tartásának elmulasztása végső soron ugyanezen irányelv 10. cikkének megsértését is jelenti, amely cikk értelmében a települési szennyvíztisztító telepeket úgy kell megtervezni, megépíteni, működtetni és karbantartani, hogy minden normálisnak tekinthető helyi időjárási helyzetben megfelelő teljesítményt biztosítsanak.

____________

1 - HL L 135., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 26. o.