Language of document :

2013 m. vasario 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką

(Byla C-85/13)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Manhaeve, L. Cimaglia

Atsakovė: Italijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad:

nepriėmusi nuostatų, reikalingų užtikrinti, jog Bareggio, Kasano d'Ada, Melenjano, Mortaros, Šiaurės Olona, Pietų Olona, Robecco sul Naviglio, Rytų San Giuliano Milanese, Vakarų San Giuliano Milanese, Pietų Seveso, Trezzano sul Naviglio, Turbigo ir Vigevano (Lombardija) aglomeracijos, turinčios daugiau nei 10 000 gyventojų ir išleisdamos nuotėkas į vandens priimtuvus laikomos "jautria zona‟, kaip tai suprantama pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo 5 straipsnio 1 dalį, būtų aprūpintos miesto nuotėkų surinkimo sistemomis pagal šios direktyvos 3 straipsnį,

nepriėmusi nuostatų, reikalingų užtikrinti, jog Pescasseroli (Abrucai), Aviano Capoluogo, Kormonso, Gradiska d'Izonco, Grado, Pordenonės / Porča /Roveredo / Kordenonso, Sačilės (Friulis-Venecija Džulija), Bareggio, Broni, Calco, Kasano d'Ada, Kastedžo, Melenjano, Mortaros, Orcinuovio, Rocano, Vakarų San Giuliano Milanese, Pietų Seveso, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vidževano, Vimerkatės (Lombardija), Pezaro, Urbino (Markė), Alta Val Susa (Pjemontas), Nuoro (Sardinija), Kastelamare del Golfas I, Činizio, Terazinio (Sicilija), Kurmajero (Aostos slėnis) ir Tjenės (Venetas) aglomeracijų, turinčių daugiau nei 10 000 gyventojų, į nuotėkų surinkimo sistemas patenkančioms miesto nuotėkoms, prieš jas išleidžiant į vandens telkinius, būtų taikomas antrinis ar panašus valymas pagal Direktyvos 91/271/EEB 4 straipsnį,

nepriėmusi nuostatų, reikalingų užtikrinti, jog Pescasseroli (Abrucai), Aviano Capoluogo, Čividale del Friulis, Kodroipo / Sedegliano / Flaibano, Kormonso, Gradiska d'Izoncas, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenonės / Porča / Roveredo/Kordenonso, Sačilės, San Vito al Taljamentas, Udinės (Friulis-Venecija Džulija), Frozinonės (Lacijus), Frankavila Fontanos, Monteiasi, Trinitapolio (Apulija), Dorgali, Nuoro, ZIR Vilačidro (Sardinija) ir Kastelamare del Golfas I, Činizio, Partiniko, Terazinio ir Trappeto (Sicilija) aglomeracijų, turinčių daugiau nei 10 000 gyventojų ir išleidžiančių nuotėkas į vandens priimtuvus bei laikomų "jautria zona‟, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 91/271/EEB, miesto nuotėkos, patenkančios į nuotėkų surinkimo sistemas, prieš išleidžiant būtų valomos griežčiau nei taikant antrinį ar panašų valymą pagal šios direktyvos 5 straipsnį,

nepriėmusi nuostatų, reikalingų užtikrinti, jog pagal Direktyvos 91/271/EEB 4-7 straipsniuose nustatytus reikalavimus miesto nuotėkų valymo įrenginiai būtų suprojektuoti, pastatyti, eksploatuojami ir prižiūrimi taip, kad jų veiklos rezultatai būtų pakankamai geri esant įprastinėms vietos klimato sąlygoms, o juos projektuojant būtų atsižvelgiama į sezoninius apkrovos kitimus Pescasseroli (Abrucai), Aviano Capoluogo, Čividale del Friulio, Kodroipo / Sedegliano / Flaibano, Kormonso, Gradiska d'Izonco, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenonės / Porčos / Roveredo / Kordenonso, Sačilės, San Vito al Taljamento, Udinės (Friulis-Venecija Džulija), Frozinonės (Lacijus), Bareggio, Broni, Calco, Kasano d'Ada, Kastedžo, Melenjano, Mortaros, Orcinuovio, Rocano, Vakarų San Giuliano Milanese, Pietų Seveso, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vidževano, Vimerkatės (Lombardija), Pezaro, Urbino (Markė), Alta Val Susa (Pjemontas), Frankavila Fontanos, Monteiasi, Trinitapolio (Apulija), Dorgali, Nuoro, ZIR Vilačidro (Sardinija), Kastelamare del Golfas I, Činizio, Partiniko, Terazinio, Trappeto (Sicilija), Kurmajero (Aostos slėnis) ir Tjenės (Venetas) aglomeracijose,

Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 91/271/EEB 3 ir (ar) 4 ir (ar) 5 ir 10 straipsnius;

Priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija ieškinyje teigia, kad Italija įvairiose savo nacionalinės teritorijos dalyse neteisingai įgyvendino 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo.

Pirmiausia Komisija nustatė kelis šios direktyvos 3 straipsnio, kurio 1 dalies antroje pastraipoje ir 2 dalyje nustatyta, kad kai miesto nuotėkos išleidžiamos į paviršinius vandens priimtuvus, kurie pagal 5 straipsnyje duotą apibrėžimą laikomi "jautria zona‟, valstybės narės užtikrina, kad aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 10000 g.e., nuotėkų surinkimo sistemos pagal I priedo A dalies reikalavimus būtų įrengtos ne vėliau kaip iki 1998 m gruodžio 31 d., pažeidimus. Įvairiose Lombardijos regiono aglomeracijose, remiantis šiomis nuostatomis, ši pareiga nebuvo įvykdyta teisingai.

Be to, Direktyvos 91/271/EEB 4 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatyta, kad valstybės narės užtikrina, kad į nuotėkų surinkimo sistemas patenkančioms miesto nuotėkoms, prieš jas išleidžiant į vandens telkinius, būtų taikomas antrinis arba jam prilygstantis valymas pagal I priedo B dalies reikalavimus: iš aglomeracijų, turinčių daugiau kaip 15000 g.e., visiems išleidžiamiesiems vandenims - ne vėliau kaip nuo 2000 m. gruodžio 31 d., o iš aglomeracijų, turinčių nuo 10000 iki 15000 g.e., visiems išleidžiamiesiems vandenims - ne vėliau kaip nuo 2005 m. gruodžio 31 d. Komisija nustatė, kad šio reikalavimo nebuvo laikomasi daugelyje Abrucų, Friulio-Venecijos Džulijos, Lombardijos, Markės, Pjemonto, Sardinijos, Sicilijos, Aostos slėnio ir Veneto regionų aglomeracijų.

Toliau šios direktyvos 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta, kad valstybės narės užtikrina, kad miesto nuotėkos, patenkančios į nuotėkų surinkimo sistemas iš aglomeracijų, turinčių daugiau kaip 10000 g.e., prieš išleidžiant į jautrias zonas ne vėliau kaip nuo 1998 m. gruodžio 31 d. būtų pradėtos valyti pagal griežtesnius negu aprašyta 4 straipsnyje reikalavimus. Komisija nustatė, kad šio reikalavimo nebuvo laikomasi daugelyje Abrucų, Friulio-Venecijos Džulijos, Lacijaus, Apulijos, Sardinijos ir Sicilijos regionų aglomeracijų.

Dėl Direktyvos 91/271/EEB 4 ir 5 straipsnių nesilaikymo buvo pažeistas šios direktyvos 10 straipsnis, pagal kurį miesto nuotėkų valymo įrenginiai turi būti suprojektuoti, pastatyti, eksploatuojami ir prižiūrimi taip, kad jų veiklos rezultatai būtų pakankamai geri esant įprastinėms vietos klimato sąlygoms.

____________

1 - OL L 135, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 26.