Language of document :

Acțiune introdusă la 21 februarie 2013 - Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-85/13)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: E. Manhaeve, L. Cimaglia, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană

Concluziile reclamantei

Declararea faptului că, întrucât a omis:

să adopte dispozițiile necesare pentru a garanta că aglomerările Bareggio, Cassano d'Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo și Vigevano (Lombardia), cu un echivalent-locuitor mai mare de 10 000, care evacuează în ape receptoare considerate "zone sensibile" în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale, în sensul articolului 3 din această directivă,

să adopte dispozițiile necesare pentru a garanta că, în aglomerările Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Regiunea Marche), Alta Val Susa (Piemont), Nuoro (Sardinia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valea Aostei) și Thiene (Veneția), cu un echivalent-locuitor mai mare de 10 000, apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare, înainte de a fi evacuate, fac obiectul unei tratări secundare sau echivalente, conform articolului 4 din Directiva 91/271/CEE,

să adopte dispozițiile necesare pentru a garanta că, în aglomerările Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinia) și Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini și Trappeto (Sicilia), cu un echivalent-locuitor mai mare de 10 000, care evacuează în ape receptoare considerate "zone sensibile" în sensul Directivei 91/271/CEE, apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare, înainte de a fi evacuate, fac obiectul unei tratări mai riguroase decât tratarea secundară sau echivalentă, conform articolului 5 din aceeași directivă,

să adopte dispozițiile necesare pentru ca stațiile de epurare a apelor urbane reziduale, construite în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 4, 5, 6 și 7 din Directiva 91/271/CEE să fie concepute, construite, exploatate și întreținute astfel încât să aibă un randament suficient în toate condițiile climatice normale ale locului în care sunt amplasate și pentru a se ține seama de variațiile sezoniere ale încărcării în momentul conceperii acestor instalații în aglomerările Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Regiunea Marche), Alta Val Susa (Piemont), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valea Aostei) și Thiene (Veneția),

Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 3 și/sau al articolului 4 și/sau al articolului 5, precum și al articolului 10 din Directiva 91/271/CEE;

obligarea Republicii Italiene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul acțiunii formulate, Comisia invocă faptul că Italia nu a aplicat în mod corect, în diverse părți ale teritoriului său național, Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale.

În primul rând, Comisia constată diverse încălcări ale articolului 3 din directivă, care prevede la alineatul (1) al doilea paragraf și la alineatul (2) că pentru evacuările de ape urbane reziduale în ape receptoare considerate ca "zone sensibile", definite la articolul 5 din aceeași directivă, statele membre aveau obligația să garanteze ca, până la 31 decembrie 1998, toate aglomerările al căror echivalent-locuitor este mai mare de 10 000 să fie echipate cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale conforme cerințelor anexei I punctul A. În diverse aglomerări din regiunea Lombardia, care intră în domeniul de aplicare al dispozițiilor respective, această obligație nu a fost îndeplinită în mod corect.

Articolul 4 din Directiva 91/271/CEE prevede, în plus, la alineatele (1) și (3), că statele membre ar fi trebuit să se asigure, până la 31 decembrie 2000, pentru toate evacuările care provin de la aglomerări cu un echivalent-locuitor mai mare de 15 000 și până la 31 decembrie 2005, pentru toate evacuările care provin de la aglomerări cu un echivalent-locuitor cuprins între 10 000 și 15 000, că apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare, înainte de a fi evacuate, fac obiectul unei tratări secundare sau echivalente, în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa I punctul B. Comisia a constatat nerespectarea dispozițiilor respective într-o serie de aglomerări din regiunile Abruzzi, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemont, Sardinia, Sicilia, Valea Aostei și Veneția.

În continuare, articolul 5 din directivă prevede la alineatele (2) și (3) că statele membre ar fi trebuit să se asigure, până la 31 decembrie 1998, pentru toate evacuările care provin din aglomerări cu echivalent-locuitor mai mare de 10000, că apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare, înainte de a fi evacuate în zonele sensibile, fac obiectul unei tratări mai riguroase decât cea descrisă la articolul 4. Comisia a constatat nerespectarea dispozițiilor respective într-o serie de aglomerări din regiunile Abruzzi, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sardinia și Sicilia.

Nerespectarea articolelor 4 și 5 din Directiva 91/271/CEE determină în final și încălcarea articolului 10 din aceeași directivă, potrivit căruia stațiile de epurare a apelor urbane reziduale ar trebui fie concepute, construite, exploatate și întreținute astfel încât să aibă un randament suficient în toate condițiile climatice normale ale locului în care sunt amplasate.

____________

1 - JO L 135, p. 40, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 43.