Language of document :

Žaloba podaná 21. februára 2013 - Európska komisia/Talianska republika

(vec C-85/13)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: E. Manhaeve, L. Cimaglia, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

konštatovať, že Talianska republika si tým, že

neprijala opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby aglomerácie Bareggio, Cassano, d'Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo a Vigevano (Lombardia), ktorých populačný koeficient je vyšší ako 10 000 a ktoré vypúšťajú do zberných vôd považovaných za "citlivé oblasti" v zmysle článku 5 ods. 1 smernice Rady 91/271/EHS z 21 mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd, boli vybavené zbernými systémami pre komunálnu odpadovú vodu podľa článku 3 tejto smernice,

neprijala opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby v aglomeráciách Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemont), Nuoro (Sardínia), Castellamare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicile), Courmayeur (Val d'Aoste) a Thiene (Benátsko), ktorých populačný koeficient je vyšší, boli komunálne odpadové vody, ktoré sú vypúšťané do zberných systémov, pred vypustením podrobené sekundárnemu čisteniu alebo rovnocennému čisteniu podľa ustanovení článku 4 smernice 91/271/EHS,

neprijala opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby v aglomeráciách Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardínia) a Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini a Trappeto (Sicília), ktorých populačný koeficient je vyšší ako 10 000 a ktoré vypúšťajú do zberných vôd považovaných za "citlivé oblasti" v zmysle smernice 91/271/EHS, boli komunálne odpadové vody, ktoré sú vypúšťané do zberných systémov, pred vypustením podrobené náročnejšiemu čisteniu, ako je sekundárne čistenie alebo rovnocenné čistenie, v súlade s článkom 5 smernice,

neprijala opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby boli čističky komunálnych odpadových vôd postavené na splnenie požiadaviek článkov 4 až 7 navrhnuté, skonštruované, prevádzkované a udržiavané tak, aby zabezpečili dostatočnú výkonnosť pri všetkých normálnych miestnych klimatických podmienkach, a aby boli čističky postavené tak, aby zohľadňovali sezónne výkyvy záťaže v aglomeráciách Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Frioul-Vénétie-Julienne), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzno sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemont), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardínia) a Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicília), Courmayeur (Val d'Aoste) a Thiene (Benátsko),

nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 3 a/alebo 4 a/alebo 5, ako aj 10 smernice 91/271/EHS,

zaviazať Taliansku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Svojou žalobou Komisia vytýka Taliansku, že v rôznych častiach svojho štátneho územia nesprávne prebralo smernicu Rady 91/271/EHS z 21 mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd.

Komisia najprv uvádza určitý počet porušení článku 3 smernice, ktorý v druhom pododseku svojho odseku 1 a v odseku 2 stanovuje, že pri vypúšťaní komunálnych odpadových vôd do zberných vôd považovaných za "citlivé oblasti", ako sú vymedzené v článku 5 tejto smernice, musia členské štáty zabezpečiť, aby zberné systémy v súlade s požiadavkami prílohy I, oddiel A, boli zriadené najneskôr do 31. decembra 1998 pre všetky aglomerácie, ktorých populačný koeficient je vyšší ako 10 000. Vo viacerých aglomeráciách regiónu Lombardia, na ktoré sa vzťahujú tieto ustanovenia, nebola táto povinnosť riadne splnená.

Článok 4 smernice navyše v odsekoch 1 a 3 ukladá, aby najneskôr 31. decembra 2000 pre všetky odpadové vody pochádzajúce z aglomerácií s populačným koeficientom vyšším ako 15 000 a najneskôr 31. decembra 2005 pre všetky odpadové vody pochádzajúce z aglomerácií s populačným koeficientom od 10 000 do 15 000 členské štáty zabezpečili, aby boli komunálne odpadové vody vypúšťané do zberných systémov pred vypustením podrobené sekundárnemu čisteniu alebo rovnocennému čisteniu v súlade s požiadavkami prílohy I, oddiel B. Komisia zistila, že tieto ustanovenia neboli dodržané v súvislosti so súborom aglomerácií nachádzajúcich sa v regiónoch Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemont, Sardínia, Sicília, Val d'Aoste a Benátsko.

Článok 5 smernice následne v odsekoch 2 a 3 stanovuje, aby najneskôr do 31. decembra 1998 členské štáty zabezpečili, aby komunálne odpadové vody, ktoré sú vypúšťané do zberných systémov, boli pred vypustením do citlivých oblastí podrobené náročnejšiemu čisteniu, ako je čistenie uvedené v článku 4. Komisia zistila, že tieto ustanovenia neboli dodržané v súvislosti so súborom aglomerácií nachádzajúcich sa v regiónoch Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sardínia a Sicília.

Nedodržanie článkov 4 a 5 smernice 91/271/EHS napokon spôsobuje porušenie článku 10 smernice, ktorý ukladá, aby čističky komunálnych odpadových vôd boli navrhnuté, skonštruované, prevádzkované a udržiavané tak, aby zabezpečili dostatočnú výkonnosť pri všetkých normálnych miestnych klimatických podmienkach.

____________

1 - Ú. v. ES L 135, s. 40; Mim. vyd. 15/002, s. 26.