Language of document :

Решение на Съда (десети състав) от 10 април 2014 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-85/13)1

(Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/271/ЕИО — Пречистване на градските отпадъчни води — Членове 3–5 и член 10 — Приложение I, A и Б)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: E. Manhaeve и L. Cimaglia)

Ответник: Италианска република (представители: G. Palmieri, M. Russo, avvocato dello Stato)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Неприемане или несъобщаване в предвидения срок на разпоредбите, необходими за съобразяване с членове 3, 4, 5 и 10 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 43), изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. (ОВ L 311, стр. 1)

Диспозитив

Като не е приела необходимите разпоредби, за да се гарантира, че:

– агломерациите на Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio и Vigevano (Ломбардия), с еквивалент жители над 10 000, чиито градски отпадъчни води се заустват в приемници, които се считат за „чувствителни зони“ по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води, изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г., са съоръжени с канализационни системи за градски отпадъчни води съгласно член 3 от посочената директива,

– в агломерациите на Pescasseroli (Abruzzo), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Ломбардия), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Пиемонт), Nuoro (Сардиния), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Сицилия), Courmayeur (Valle d’Aosta) и Thiene (Veneto), с еквивалент жители над 10 000, градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, преди заустването им ще бъдат подложени на вторично пречистване или на друга равностойна обработка в съответствие с член 4 от Директива 91/271, изменена с Регламент № 1137/2008,

– в агломерациите на Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Сардиния), както и Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini и Trappeto (Сицилия), с еквивалент жители над 10 000, чиито води се заустват в приемници, които се считат за „чувствителни зони“ по смисъла на Директива 91/271, изменена с Регламент № 1137/2008, градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, преди заустването им ще бъдат подложени на по-строго пречистване от вторично пречистване или от друга равностойна обработка в съответствие с член 5 от посочената директива, и

– пречиствателните станции за градски отпадъчни води, изградени в съответствие с изискванията на членове 4-7 от Директива 91/271, изменена с Регламент № 1137/2008, да могат да се проектират, изграждат, експлоатират и поддържат по начин, осигуряващ достатъчна производителност при всички нормални климатични условия на мястото, където са разположени, и за да може пречиствателните станции да се проектират по начин, отчитащ сезонните колебания на притока органични вещества в агломерациите на Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Ломбардия), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Пиемонт), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Сардиния), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Сицилия), Courmayeur (Valle d’Aosta) и Thiene (Veneto),

Италианската република не е изпълнила задълженията си по член 3 и/или член 4 и/или член 5, както и по член 10 от Директива 91/271, изменена с Регламент № 1137/2008.

Осъжда Италианската република да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 147, 25.5.2013 г.