Language of document :

Euroopa Kohtu (kümnes koda) 10. aprilli 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-85/13)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiiv 91/271/EMÜ – Asulareovee puhastamine – Artiklid 3–5 ja 10 – I lisa osad A ja B)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Manhaeve ja L. Cimaglia)

Kostja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, avvocato dello Stato M. Russo)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (EÜT L 135, lk 40; ELT eriväljaanne 15/02, lk 26), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, lk 1), artiklite 3, 4, 5 ja 10 täitmiseks vajalike sätete ettenähtud tähtajaks võtmata jätmine või neist teatamata jätmine

Resolutsioon

1.    Kuna Itaalia Vabariik ei ole võtnud kõik vajalikud meetmed tagamaks, et:

–     Melegnano, Mortara, Olona Nordi, Olona Sudi, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Esti, Trezzano sul Naviglio ja Vigevano (Lombardia) linnastud, mille elanike arv on üle 10 000 ning mis juhivad asulareovee suublatesse, mida tuleb nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1137/2008, artikli 5 lõike 1 tähenduses lugeda „tundlikeks aladeks”, oleksid direktiivi artikli 3 kohaselt varustatud asulareovee kogumissüsteemidega;

–    Pescasseroli (Abruzzi), Cormonsi, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli-Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardiinia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sitsiilia), Courmayeuri (Valle d’Aosta) ja Thiene (Veneetsia) linnastutes, mille elanike arv on üle 10 000, läbib kogumissüsteemidesse sisenev asulareovesi enne ärajuhtimist bioloogilise puhastuse või muu sellega võrdväärse puhastuse vastavalt direktiivi 91/271/EMÜ, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 1137/2008, artiklile 4;

–     Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormonsi, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenonsi, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardiinia) ning Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini ja Trappeto (Sitsiilia) linnastutes, mille elanike arv on üle 10 000 ning mis juhivad suublatesse, mida tuleb direktiivi 91/271/EMÜ, muudetud määrusega nr 1137/2008, tähenduses lugeda „tundlikeks aladeks”, läbib kogumissüsteemi sisenev asulareovesi enne ärajuhtimist põhjalikuma puhastuse kui bioloogilise või muu sellega võrdväärse puhastuse vastavalt direktiivi artiklile 5;

–     asulareoveepuhasteid, mida rajatakse direktiivi 91/271/EMÜ, muudetud määrusega nr 1137/2008, artiklite 4-7 nõuete täitmiseks, projekteeritakse ja ehitatakse ning käitatakse ja hooldatakse nii, et nende töö kõikides tavapärastes kohalikes ilmastikutingimustes on piisavalt tagatud, et kõnealuste puhastite projekteerimisel on võetud arvesse puhastuskoormuse hooajalist muutumist Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormonsi, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenonsi, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardiinia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sitsiilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) jaThiene (Veneetsia) linnastutes,

siis on Itaalia Vabariik rikkunud direktiivi 91/271/EMÜ, muudetud määrusega nr 1137/2008, artiklist 3 ja/või artiklist 4 ja/või artiklist 5 ning artiklist 10 tulenevaid kohustusi.

2.    Mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

____________

1 ELT C 147, 22.5.2013.