Language of document : ECLI:EU:C:2014:251

Решение на Съда (десети състав) от 10 април 2014 г. — Комисия/Италия

(Дело C‑85/13)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/271/ЕИО — Пречистване на градските отпадъчни води — Членове 3—5 и член 10 — Приложение I, A и Б“

Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Преценка на основателността от Съда — Положение, което следва да бъде взето предвид — Положение към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище (член 258 ДФЕС; членове 3, 4, 5 и 10 от Директива 91/271 на Съвета) (вж. точка 31)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Неприемане или несъобщаване в предвидения срок на разпоредбите, необходими за съобразяване с членове 3—5 и 10 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 43), изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. (ОВ L 311, стр. 1)

Диспозитив

1)

Като не е приела необходимите разпоредби, за да се гарантира, че:

–        агломерациите на Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio и Vigevano (Ломбардия), с еквивалент жители над 10 000, чиито градски отпадъчни води се заустват в приемници, които се считат за „чувствителни зони“ по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води, изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г., са съоръжени с канализационни системи за градски отпадъчни води съгласно член 3 от посочената директива,

–        в агломерациите на Pescasseroli (Абруцо), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Фриули Венеция Джулия), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Ломбардия), Pesaro, Urbino (Марке), Alta Val Susa (Пиемонт), Nuoro (Сардиния), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Сицилия), Courmayeur (Вале д’Аоста) и Thiene (Венето), с еквивалент жители над 10 000, градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, преди заустването им ще бъдат подложени на вторично пречистване или на друга равностойна обработка в съответствие с член 4 от Директива 91/271, изменена с Регламент № 1137/20082,

–        в агломерациите на Pescasseroli (Абруцо), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Фриули Венеция Джулия), Frosinone (Лацио), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Пулия), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Сардиния), както и Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini и Trappeto (Сицилия), с еквивалент жители над 10 000, чиито води се заустват в приемници, които се считат за „чувствителни зони“ по смисъла на Директива 91/271, изменена с Регламент № 1137/2008, градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, преди заустването им ще бъдат подложени на по-строго пречистване от вторично пречистване или на друга равностойна обработка в съответствие с член 5 от посочената директива, и

–        пречиствателните станции за градски отпадъчни води, изградени в съответствие с изискванията на членове 4‑7 от Директива 91/271, изменена с Регламент № 1137/2008, да могат да се проектират, изграждат, експлоатират и поддържат по начин, осигуряващ достатъчна производителност при всички нормални климатични условия на мястото, където са разположени, и за да може пречиствателните станции да се проектират по начин, отчитащ сезонните колебания на притока органични вещества в агломерациите на Pescasseroli (Абруцо), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Фриули Венеция Джулия), Frosinone (Лацио), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Ломбардия), Pesaro, Urbino (Марке), Alta Val Susa (Пиемонт), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Пулия), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Сардиния), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Сицилия), Courmayeur (Вале д’Аоста) и Thiene (Венето),

Италианската република не е изпълнила задълженията си по член 3 и/или член 4 и/или член 5, както и по член 10 от Директива 91/271, изменена с Регламент № 1137/2008.

2)

Осъжда Италианската република да заплати съдебните разноски.