Language of document : ECLI:EU:C:2014:251

A Bíróság (tizedik tanács) 2014. április 10‑i ítélete – Bizottság kontra Olaszország

(C‑85/13. sz. ügy)

„Tagállami kötelezettségszegés – 91/271/EGK irányelv – A települési szennyvíz kezelése – 3–5. és 10. cikk – I. melléklet, A. és B. rész”

Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A megalapozottság Bíróság általi vizsgálata – Figyelembe veendő helyzet – Az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártakor fennálló helyzet (EUMSZ 258. cikk; 91/271 tanácsi irányelv, 3., 4., 5. és 10. cikk) (vö. 31. pont)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A 2008. október 22‑i 1137/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 311., 1. o.; helyesbítés: HL L 276., 2010.10.20., 80. o.) módosított, a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21‑i 91/271/EGK tanácsi irányelv (HL L 135., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 26. o.) 3., 4., 5. és 10. cikkének való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának, illetve közlésének elmulasztása.

Rendelkező rész

1)

Az Olasz Köztársaság, mivel nem tette meg az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy

–        a Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio, és Vigevano (Lombardia) 10 000 lakosegyenértéket meghaladó és a 2008. október 22‑i 1137/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21‑i 91/271/EGK tanácsi irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében „érzékeny területeknek” minősülő befogadó vizekbe szennyvizet kibocsátó agglomerációi a települési szennyvízre szolgáló gyűjtőrendszerekkel rendelkezzenek az említett irányelv 3. cikkének megfelelően,

–        a Pescasseroli (Abruzzo), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Szardínia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Szicília), Courmayeur (Valle d’Aosta) és Thiene (Veneto) 10 000 lakosegyenértéket meghaladó agglomerációiban a gyűjtőrendszerekbe vezetett települési szennyvizet a vízbe történő kibocsátás előtt másodlagos kezelésnek vagy egy ezzel egyenértékű kezelésnek vessék alá az 1137/2008 rendelettel módosított 91/271 irányelv 4. cikkének megfelelően,

–        a Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Szardínia) és Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini és Trappeto (Szicília) 10 000 lakosegyenértéket meghaladó és az 1137/2008 rendelettel módosított 91/271 irányelv értelmében „érzékeny területeknek” minősülő befogadó vizekbe szennyvizet kibocsátó agglomerációiban a gyűjtőrendszerekbe vezetett települési szennyvizet a vízbe történő kibocsátás előtt a másodlagos kezelésnél vagy az ezzel egyenértékű kezelésnél szigorúbb követelményeket kielégítő kezelésnek vessék alá ugyanezen irányelv 5. cikkének megfelelően, és

–        a Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Szardínia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Szicília), Courmayeur (Valle d’Aosta) és Thiene (Veneto) agglomerációiban az 1137/2008 rendelettel módosított 91/271 irányelv 4–7. cikke követelményeinek kielégítése érdekében épített települési szennyvíztisztító telepek úgy legyenek megtervezve, megépítve, működtetve és karbantartva, hogy minden normálisnak tekinthető helyi időjárási helyzetben megfelelő teljesítményt biztosítsanak, valamint hogy a telepek tervezésekor figyelembe vegyék a terhelés évszakoktól függő változásait,

nem teljesítette az 1137/2008 rendelettel módosított 91/271 irányelv 3. cikkéből és/vagy 4. cikkéből és/vagy 5. cikkéből, valamint 10. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2)

Az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.