Language of document : ECLI:EU:C:2014:251

Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 10. apríla 2014 – Komisia/Taliansko

(vec C‑85/13)

„Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 91/271/EHS – Čistenie komunálnych odpadových vôd – Články 3 až 5 a článok 10 – Príloha I A a príloha I B“

Žaloba o nesplnenie povinnosti – Skúmanie dôvodnosti Súdnym dvorom – Stav, ktorý treba zohľadniť – Stav ku dňu uplynutia lehoty stanovenej odôvodneným stanoviskom (článok 258 ZFEÚ; smernica Rady 91/271, články 3 až 5 a článok 10) (pozri bod 31)

Predmet

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie alebo neoznámenie opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s článkami 3 až 5 a článkom 10 smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, s. 40; Mim. vyd. 15/002, s. 26), zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, s. 1), v stanovenej lehote

Výrok

1.

Talianska republika si tým, že neprijala potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby:

–        aglomerácie Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio a Vigevano (Lombardia), ktorých populačný koeficient je vyšší ako 10 000 a ktoré vypúšťajú komunálne odpadové vody do zberných vôd považovaných za „citlivé oblasti“ v zmysle článku 5 ods. 1 smernice Rady 91/271/EHS z 21 mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd, zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008, boli vybavené zbernými systémami pre komunálnu odpadovú vodu podľa článku 3 tejto smernice,

–        v aglomeráciách Pescasseroli (Abruzzo), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli‑Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Val San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemont), Nuoro (Sardínia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicília), Courmayeur (Val d’Aosta) a Thiene (Benátsko), ktorých populačný koeficient je vyšší ako 10 000, boli komunálne odpadové vody, ktoré sú vypúšťané do zberných systémov, pred vypustením podrobené sekundárnemu čisteniu alebo rovnocennému čisteniu podľa ustanovení článku 4 smernice 91/271/EHS, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1137/2008,

–        v aglomeráciách Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli‑Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardínia) a Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini a Trappeto (Sicília), ktorých populačný koeficient je vyšší ako 10 000 a ktoré vypúšťajú do zberných vôd považovaných za „citlivé oblasti“ v zmysle smernice 91/271/EHS, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1137/2008, boli komunálne odpadové vody, ktoré sú vypúšťané do zberných systémov, pred vypustením podrobené náročnejšiemu čisteniu, než je sekundárne čistenie alebo rovnocenné čistenie, v súlade s článkom 5 tejto smernice, a

–        čističky komunálnych odpadových vôd postavené v súlade s požiadavkami článkov 4 až 7 smernice 91/271, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1137/2008, boli navrhnuté, skonštruované, prevádzkované a udržiavané tak, aby zabezpečili dostatočnú výkonnosť pri všetkých normálnych miestnych klimatických podmienkach, a aby boli čističky postavené tak, aby zohľadňovali sezónne výkyvy záťaže v aglomeráciách Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli‑Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzno sul Naviglio, Val San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemont), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardínia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicília), Courmayeur (Val d’Aosta) a Thiene (Benátsko),

nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 3 a/alebo 4 a/alebo 5, ako aj z článku 10 smernice 91/271/EHS, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1137/2008.

2.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.