Language of document : ECLI:EU:C:2014:251

Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 10 april 2014 – kommissionen mot Italien

(mål C‑85/13)

”Fördragsbrott – Direktiv 91/271/EEG – Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – Artiklarna 3–5 och 10 – Bilaga I, A och B”

Talan om fördragsbrott – Domstolens prövning av huruvida talan är välgrundad – Situation som ska beaktas – Situationen vid utgången av den frist som angavs i det motiverade yttrandet (Artikel 258 FEUF; rådets direktiv 91/271, artiklarna 3, 4, 5 och 10) (se punkt 31)

Saken

Fördragsbrott – Underlåtenhet att inom föreskriven tid ha antagit eller kommunicerat de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artiklarna 3–5 och 10 i rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, s. 40; svensk specialutgåva, område 15, volym 10, s. 93), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1137/2008 av den 22 oktober 2008 (EUT L 311, s. 1).

Domslut

1)

Republiken Italien har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 3 och/eller 4 och/eller 5 samt 10 i rådets direktiv 91/271, i dess lydelse enligt förordning nr 1137/2008, genom att ha underlåtit att

–        anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att säkerställa att de tätbebyggda områdena Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio och Vigevano (Lombardiet), vilka har mer än 10 000 personekvivalenter och som släpper ut avloppsvatten i recipienter som är känsliga områden i den mening som avses i artikel 5.1 i rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1137/2008 av den 22 oktober 2008, utrustas med ledningsnät för att ta hand om avloppsvatten från tätbebyggelse i enlighet med artikel 3 i direktivet,

–        anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att säkerställa att avloppsvattnet som leds in i ledningsnät i de tätbebyggda områdena Pescasseroli (Abruzzo), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardiet), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardinien), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilien), Courmayeur (Valle d’Aosta) och Thiene (Veneto), vilka har mer än 10 000 personekvivalenter, före utsläpp undergår sekundär rening eller motsvarande rening i enlighet med artikel 4 i direktiv 91/271, i dess lydelse enligt förordning nr 1137/2008,

–        anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att säkerställa att avloppsvattnet som leds in i ledningsnät i de tätbebyggda områdena Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Apulien), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinien) och Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini och Trappeto (Sicilien), vilka har mer än 10 000 personekvivalenter och som släpper ut avloppsvatten i recipienter som är känsliga områden i den mening som avses i direktiv 91/271, före utsläpp undergår mer långtgående rening än en sekundär rening eller motsvarande, i enlighet med artikel 5 i direktiv 91/271, och

–        anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att de reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse som byggs för att uppfylla kraven i artikel 4–7 i direktiv 91/271, i dess lydelse enligt förordning nr 1137/2008, utformas, byggs, drivs och underhålls så att de fungerar tillfredsställande under alla normala lokala klimatförhållanden och att årstidsberoende variationer i belastningen beaktas vid utformningen av anläggningarna i de tätbebyggda områdena Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardiet), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Apulien), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinien), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilien), Courmayeur (Valle d’Aosta) och Thiene (Veneto).

2)

Republiken Italien ska ersätta rättegångskostnaderna.