Language of document :

Acțiune introdusă la 25 iulie 2014 - One of Us și alții/Parlamentul și alții

(Cauza T-561/14)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamanți: Inițiativa cetățenească Europeană „One of Us” și alții (reprezentant: C. de La Hougue, avocat)

Pârâți: Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanții solicită Tribunalului:

anularea Comunicării COM (2014) 355 final a Comisiei;

cu titlu subsidiar, anularea articolului 10 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (EU) nr. 211/2011,

obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanții invocă trei motive.

Primul motiv întemeiat pe caracterul nesatisfăcător al răspunsului Comisiei la propunerea legislativă a reclamanților și la aspectele invocate de aceștia în cadrul inițiativei cetățenești „One of us” întrucât Comisia i) nu răspunde la faptul că embrionul uman este o ființă umană și ii) nu abordează contradicțiile evidente.

Al doilea motiv întemeiat pe încălcarea procesului democratic întrucât Comisia:

nu își motivează refuzul de a transmite Parlamentului propunerea reclamanților;

interpretează greșit cerințele Regulamentului nr. 211/20111 și menține un monopol al procesului legislativ, contrar dispozițiilor tratelor privind dialogul interinstituțional,nu își prezintă concluziile juridice și politice în mod separat astfel cum impune Regulamentul nr. 211/2011.Al treilea motiv întemeiat pe lipsa de conformitate a Regulamentului nr. 211/2011 cu tratatele. Reclamanții susțin că:obiectivele Tratatului de la Lisabona de îmbunătățire a legitimității democratice a instituțiilor și de încurajare a participării cetățenilor europeni la procesul democratic sunt încălcate dacă o inițiativă cetățenească poate fi respinsă de Comisie pentru motive subiective sau arbitrare fără să fi fost examinată de Parlament; statul de drept este încălcat dacă decizia Comisiei nu face obiectul controlului judiciar.

____________

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățene