Language of document : ECLI:EU:T:2016:173

Lieta T‑561/14

Eiropas pilsoņu iniciatīva “One of Us” u.c.

pret

Eiropas Komisiju

Iestāšanās lietā – Interese par lietas risinājumu – Pārstāvoša apvienība, kuras mērķis ir tās biedru interešu aizstāvēšana – Pieteikuma par iestāšanos lietā publicēšana interneta vietnē – Procedūras ļaunprātīga izmantošana

Kopsavilkums – Vispārējās tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2016. gada 16. marta rīkojums

1.      Tiesvedība – Iestāšanās lietā – Pieņemamības nosacījumi – Interese par lietas risinājumu – Jēdziens – Tiešas un pastāvošas intereses prasība

(Tiesas statūtu 40. panta otrā daļa un 53. panta pirmā daļa)

2.      Tiesvedība – Iestāšanās lietā – Ieinteresētās personas – Pārstāvoša apvienība, kuras mērķis ir tās biedru aizstāvēšana – Pieņemamība lietās, kas attiecas uz nozīmīgiem jautājumiem, kuri var ietekmēt šos biedrus – Nosacījumi – Plaša interpretācija

(Tiesas statūtu 40. panta otrā daļa un 53. panta pirmā daļa)

3.      Tiesvedība – Lietu izskatīšana Vispārējā tiesā – Lietas dalībniekiem piešķirtā aizsardzība pret procesuālo dokumentu neatbilstošu izmantošanu – Piemērojamība – Pieteikuma par iestāšanos lietā publicēšana internetā – Procedūras ļaunprātīga izmantošana – Ņemšana vērā, sadalot tiesāšanās izdevumus

(Vispārējās tiesas Reglamenta 135. panta 2. punkts; Norādījumu Vispārējās tiesas sekretāram 5. panta 8. punkts)

1.      Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 19. un 45. punktu)

2.      Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 24., 25. un 43. punktu)

3.      Saskaņā ar normām, kuras regulē lietu izskatīšanu Vispārējā tiesā, tostarp Norādījumu [Vispārējās] tiesas sekretāram 5. panta 8. punktu, tiesvedības dalībnieki tiek aizsargāti pret neatbilstošu procesuālo dokumentu izmantošanu. Šī aizsardzība atspoguļo vispārējā pareizas tiesvedības principa pamataspektu, saskaņā ar kuru lietas dalībniekiem ir tiesības aizstāvēt savas intereses neatkarīgi no jebkādas ārējās ietekmes, tostarp sabiedrības ietekmes.

No tā izriet, ka lietas dalībnieks, kam tiek piešķirta piekļuve pārējo lietas dalībnieku procesuālajiem dokumentiem, šīs tiesības drīkst izmantot tikai savai aizstāvībai un nekādam citam mērķim, piemēram, sabiedrības kritikas par citu lietas dalībnieku izvirzītajiem argumentiem panākšanai. Tādējādi aizliegums lietas dalībniekam izmantot tiesības piekļūt citu lietas dalībnieku procesuālajiem dokumentiem savādākiem mērķiem, nekā savai aizstāvībai, uzdevums ir nodrošināt vispārējā pareizas tiesvedības principa ievērošanu, nevis aizsargāt minēto dokumentu apgalvoto konfidenciālo saturu.

Tas arī nodrošina, ka visa tiesas procesa gaitā debates starp lietas dalībniekiem, kā arī attiecīgajā instancē lietu izskatošo tiesnešu apspriede norisinās pilnībā objektīvi, un ļauj izvairīties no tā, ka kaut vai tikai no sabiedrības uztveres viedokļa uz tiesas spriešanu varētu tikt īstenots ārējs spiediens, un ka varētu tikt apdraudēta debašu objektivitāte.

Vispārējā pareizas tiesvedības principa iepriekš minētajam aspektam pretēja darbība ir uzskatāma par procedūras ļaunprātīgu izmantošanu, par ko atbildība var tikt noteikta, izlemjot jautājumu par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu.

Turklāt tiesvedības dalībniekiem piešķirtā aizsardzība atbilstoši vispārējā pareizas tiesvedības principa iepriekš minētajam aspektam ir jāattiecina arī uz pieteikuma par iestāšanos lietā iesniedzēju Vispārējā tiesā. Šis pieteikuma par iestāšanos lietā iesniedzējs faktiski piedalās tiesas procesā un šajā ziņā tam ir jābauda tāds pats aizsardzības līmenis kā lietas dalībniekiem, ciktāl ir runa par iespēju aizstāvēt savas intereses neatkarīgi no jebkādas ārējas ietekmes, tostarp no sabiedrības puses.

Pieteikuma par iestāšanos lietā publicēšana interneta vietnē, negatīvi raksturojot pieteikuma par iestāšanos lietā iesniedzēju, ar mērķi tādējādi raisīt sabiedrībā negatīvas emocijas pret to, ir procedūras ļaunprātīga izmantošana, par ko atbildība var tikt noteikta, izlemjot jautājumu par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu atbilstoši Reglamenta 135. panta 2. punktam.

(sal. ar 49.–53., 60. un 61. punktu)