Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.4.2018 – One of Us ym. v. komissio

(asia T-561/14)1

(Toimielimiä koskeva oikeus – Eurooppalainen kansalaisaloite – Tutkimuspolitiikka – Kansanterveys – Kehitysyhteistyö – Unionin rahoitus toiminnalle, johon liittyy ihmisalkioiden tuhoamista – Asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella annettu komission tiedonanto – Kumoamiskanne – Asianosaiskelpoisuus – Kannekelpoinen toimi – Osittainen tutkimatta jättäminen – Tuomioistuinvalvonta – Perusteluvelvollisuus – Ilmeinen arviointivirhe)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: European Citizens’ Initiative One of Us, ja muut kantajat, joiden nimet luetellaan tuomion liitteessä (edustajat: aluksi asianajaja C. de La Hougue, sitten asianajaja J. Paillot, ja lopuksi P. Diamond, barrister)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Laitenberger ja H. Krämer)

Väliintulija, joka tukee kantajien vaatimuksia: Puolan tasavalta (asiamiehet: M. Szwarc, A. Miłkowska ja B. Majczyna)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Euroopan parlamentti (asiamiehet: aluksi U. Rösslein ja E. Waldherr, sitten Rösslein ja R. Crowe) ja Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: E. Rebasti ja K. Michoel)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jolla vaaditaan kumoamaan eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ”Uno di noi” 28.5.2014 annettu komission tiedonanto COM(2014) 355 final

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

European Citizens’ Initiative One of Us ja muut kantajat, joiden nimet luetellaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

Puolan tasavalta, Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 409, 17.11.2014.