Language of document :

Presuda Općeg suda od 23. travnja 2018. – One of Us i dr. protiv Komisije

(predmet T-561/14)1

(„Institucionalno pravo – Europska građanska inicijativa – Istraživačka politika – Javno zdravlje – Razvojna suradnja – Unijino financiranje aktivnosti koje uključuju uništavanje ljudskih embrija – Komisijina komunikacija na temelju članka 10. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 211/2011 – Tužba za poništenje – Stranačka sposobnost – Akt koji se može pobijati – Djelomična nedopuštenost – Sudski nadzor – Obveza obrazlaganja – Očita pogreška u ocjeni)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: European Citizens’ Initiative One of Us i drugi tužitelji čija se imena nalaze u prilogu presude (zastupnici: u početku C. de La Hougue, zatim J. Paillot, odvjetnici, te naposljetku P. Diamond, barrister)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Laitenberger i H. Krämer, u svojstvu agenata

Intervenijent u potporu tužiteljima: Republika Poljska (zastupnici: M. Szwarc, A. Miłkowska i B. Majczyna, u svojstvu agenata)

Intervenijenti u potporu tuženiku: Europski parlament (zastupnici: u početku U. Rösslein i E. Waldherr, a zatim U. Rösslein i R. Crowe, u svojstvu agenata), Vijeće Europske unije (zastupnici: E. Rebasti i K. Michoel, u svojstvu agenata)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje Komunikacije Komisije COM (2014) 355 final od 28. svibnja 2014. o europskoj građanskoj inicijativi „Uno di noi”.

Izreka

Tužba se odbija.

European Citizens’ Initiative One of Us i ostali tužitelji čija se imena nalaze u prilogu snosit će vlastite troškove kao i troškove Europske komisije.

Republika Poljska, Europski parlament i Vijeće Europske unije snosit će vlastite troškove.

____________

1 SL C 409, 17. 11. 2014.