Language of document :

A Törvényszék 2018. április 23-i ítélete – One of Us és társai kontra Bizottság

T-561/14. sz. ügy)1

(„Intézményi jog – Európai polgári kezdeményezés – Kutatáspolitika – Közegészség – Fejlesztési együttműködés – Az emberi embriók megsemmisítésével járó tevékenységek Unió általi finanszírozása – A 211/2011/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti bizottsági közlemény – Megsemmisítés iránti kereset – Perképesség – Megtámadható aktus – Részleges elfogadhatatlanság – Bírósági felülvizsgálat – Indokolási kötelezettség – Nyilvánvaló értékelési hiba”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: European Citizens’ Initiative One of Us és a mellékletben megnevezett többi felperes (képviselők: kezdetben C. de La Hougue, később J. Paillot ügyvédek, és végül P. Diamond barrister)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Laitenberger és H. Krämer meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Lengyel Köztársaság (képviselők: M. Szwarc, A. Miłkowska és B. Majczyna meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Európai Parlament (képviselők: kezdetben U. Rösslein és E. Waldherr, később U. Rösslein és R. Crowe meghatalmazottak), az Európai Unió Tanácsa (képviselők: E. Rebasti és K. Michoel meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az „Uno di noi” címet viselő európai polgári kezdeményezésről szóló, 2014. május 28-i COM(2014) 355 final bizottsági közlemény megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A European Citizens’ Initiative One of Us és a mellékletben megnevezett többi felperes maga viseli saját költségeit és az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

A Lengyel Köztársaság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.

____________

1     HL C 409., 2014.11.17.