Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 23. aprila 2018 – One of Us in drugi/Komisija

(Zadeva T-561/14)1

(Pravo institucij – Evropska državljanska pobuda – Raziskovalna politika – Javno zdravje – Razvojno sodelovanje – Financiranje dejavnosti, ki vključujejo uničenje človeških zarodkov, s strani Unije – Sporočilo Komisije v skladu s členom 10(1)(c) Uredbe (EU) št. 211/2011 – Ničnostna tožba – Sposobnost biti stranka v postopku – Izpodbojni akt – Delna nedopustnost – Sodni nadzor – Obveznost obrazložitve – Očitna napaka pri presoji)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: European Citizens’ Initiative One of Us in druge tožeče stranke, katerih imena so navedena v prilogi sodbe (zastopniki: sprva C. de La Hougue, nato J. Paillot, odvetnika, in nazadnje P. Diamond, barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Laitenberger in H. Krämer, agenta)

Intervenient v podporo tožečih stran : Republika Poljska (zastopniki: M. Szwarc, A. Miłkowska in B. Majczyna, agenti)

Intervenienti v podporo tožene stranke: Evropski parlament (zastopniki: sprva U. Rösslein in E. Waldherr, nato U. Rösslein in R. Crowe, agenti) Svet Evropske unije (zastopnika: E. Rebasti in K. Michoel, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sporočila Komisije COM(2014) 355 final z dne 28. maja 2014 v zvezi z evropsko državljansko pobudo „Uno di noi“.

Izrek

Tožba se zavrne.

European Citizens’ Initiative One of Us in druge tožeče stranke, katerih imena so navedena v prilogi, nosijo svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

Republika Poljska, Evropski parlament in Svet Evropske unije nosijo svoje stroške.

____________

1 UL C 409, 17.11.2004.