Language of document :

Sag anlagt den 13. september 2013 – ZZ m.fl. mod Parlamentet

(Sag F-87/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokaterne A. Salerno og B. Cortese)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Europa-parlamentets afgørelse vedrørende den nye tildeling af adgangsrettigheder til foreningen SAFE’s mailboks.

Sagsøgernes påstande

Annullation af den anfægtede afgørelse.

Det fastslås, at Europa-Parlamentet er ansvarlig for, at sagsøgerne har lidt såvel økonomisk som ikke-økonomisk skade som følge af den anfægtede afgørelse, og de tilkendes en erstatning for hele den nævnte skade.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.