Language of document :

18. septembril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-90/13)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Mansullo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused, millega jäeti rahuldamata hageja nõuded hüvitada kahju, mis oli talle tekitatud seeläbi, et kostja saatis hagejat käsitleva kirja advokaadile, kes hagejat ei esinda, rikkudes sellega väidetavalt hageja õigust eraelu austamisele.

Hageja nõuded

tühistada ükskõik millises vormis tehtud otsus jätta rahuldamata 26. oktoobri 2012. aasta taotlus, mille hageja komisjonile edastas ning mille komisjon sai nõuetekohaselt kätte;

tühistada ükskõik millises vormis tehtud otsus jätta rahuldamata 4. juuli 2012. aasta taotlus, mille hageja komisjonile edastas ning mille komisjon sai nõuetekohaselt kätte;

tühistada ükskõik millises vormis tehtud otsus jätta rahuldamata 26. septembri 2012. aasta kaebus, mis oli esitatud otsuse peale, millega jäeti rahuldamata 9. märtsi 2012. aasta taotlus, ja mille hageja komisjonile edastas ning mille komisjon sai nõuetekohaselt kätte;

tühistada 27. septembri 2012. aasta teade, mis kannab oma kahest leheküljest esimese paremas ülemises nurgas märget „Ref Ares (2012) 1131229 – 27/09/2012”;

tühistada ükskõik millises vormis tehtud otsus jätta rahuldamata 10. märtsi 2013. aasta kaebus;

tühistada ükskõik millises vormis tehtud otsus jätta rahuldamata 2. jaanuari 2013. aasta kaebus;

tühistada vajalikus ulatuses 29. aprilli 2013. aasta teade, mis kannab oma kolmest leheküljest esimese paremas ülemises nurgas märget „Ref. Ares(2013)977767 – 29/04/2013”;

kohustada komisjoni maksma hagejale 10 000 eurot koos viivisega määras 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 28. veebruarist 2013 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni;

kohustada komisjoni maksma hagejale 25 000 eurot koos viivisega määras 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 5. novembrist 2012 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.