Language of document :

Tužba podnesena 17. rujna 2013. – ZZ protiv REA-e

(Predmet F-88/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: F. Frabetti, odvjetnik)

Tuženik: Izvršna agencija za istraživanje (REA)

Predmet i opis spora

Poništenje odbijanja zahtjeva tužitelja da se njegova majka izjednači s uzdržavanim djetetom na temelju članka 2. stavka 4. Priloga VII. Pravilnika o osoblju.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:

poništi odluku PMO.1 dostavljenu 28. studenog 2012., kojom se odbija zahtjev tužitelja od 20. srpnja 2012. da se njegova majka izjednači s uzdržavanim djetetom na temelju članka 2. stavka 4. Priloga VII. Pravilnika o osoblju, za razdoblje od 1. studenog 2012. do 31. listopada 2013.;

dodijeli tužitelju odštetu od 1.000 eura, uz mogućnost izmjene i/ili uvećanja, čiji je cilj nadoknaditi nematerijalnu štetu koja mu je bila nanesena zlonamjernom i štetnom naravi odluka o odbijanju zahtjeva i predsudskog prigovora;naloži Agenciji snošenje troškova.