Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 30. dubna 2014 – Kolarova v. REA

(Věc F-88/13)

„Veřejná služba – Zaměstnanci Výkonné agentury pro výzkum – Námitky a překážky v průběhu řízení – Námitka nepřípustnosti – Pravomoci svěřené orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy – Pověření ‚Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků‘ (PMO) – Žaloba namířená proti rozhodnutím PMO – Žaloba směřující proti delegujícímu orgánu – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Desislava Kolarova (Brusel, Belgie) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Výkonná agentura pro výzkum (zástupci: S. Payan-Lagrou, zmocněnkyně, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobkyně, aby bylo na její matku pohlíženo podle čl. 2 odst. 4 přílohy VII služebního řádu jako na vyživované dítěVýrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.Desislava Kolarova ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Výkonnou agenturou pro výzkum.