Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 30 aprilie 2014 – Kolarova/REA

(Cauza F-88/13)

[Funcție publică – Personal al Agenției Executive pentru Cercetare – Incidente de procedură – Excepție de inadmisibilitate – Competențe conferite autorității abilitate să încheie contractele de muncă – Delegare la Oficiul pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale (PMO) – Acțiune îndreptată împotriva deciziilor PMO – Acțiune îndreptată împotriva instituției delegante – Inadmisibilitate vădită]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Desislava Kolarova (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Agenţia Executivă pentru Cercetare (reprezentanți: S. Payan-Lagrou, agent, asistat de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a respingerii cererii reclamantei privind considerarea mamei sale drept copil aflat în întreținere în temeiul articolului 2 alineatul (4) din anexa VII la statutDispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Doamna Kolarova suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Agenția Executivă pentru Cercetare.