Language of document : ECLI:EU:F:2014:113

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE
(drugi senat)

z dne 22. maja 2014

Zadeva F‑89/13

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Člen 32(1) Poslovnika – Ogrožanje učinkovitega izvajanja sodne oblasti – Izključitev zastopnika stranke iz postopka“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a.

Odločitev:      A je v skladu s členom 32(1) Poslovnika izključen iz postopka. Kopija tega sklepa se pošlje pristojnim španskim in italijanskim organom, pod katere spada A.

Povzetek

Sodni postopek – Zastopanje strank – Izključitev zastopnika stranke iz postopka

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 32(1))

Vedenje odvetnika, zastopnika stranke pred sodišči Unije, ki vloži tožbo na podlagi dejanskega stanja, podobnega tistemu, na podlagi katerega so bile vložene prejšnje tožbe, ki so bile zavrnjene kot očitno neutemeljene ali zavržene kot očitno nedopustne, ali ki se opira na iste tožbene razloge, značilne za nagnjenje navedene stranke, da sistematično in brez razlikovanja nadaljuje sodne postopke, se lahko šteje za nezdružljivo z zahtevami učinkovitega izvajanja sodne oblasti.

Tako je, kadar ta odvetnik s takim vedenjem nerazumno prispeva k prepirljivosti zadevne stranke, ki se je glede na posebej veliko število tožb, vloženih pri sodiščih Unije, število, ki ga v obravnavani zadevi običajno skrben odvetnik ne more prezreti, izkazala za posebno škodljivo za učinkovito izvajanje sodne oblasti.

Zlasti je zastopnik tožeče stranke – ker so bile tožbe v prejšnjih zadevah vložene s podpisom prejšnjega odvetnika – le znova kopiral celotne odlomke pisanj svojega predhodnika in tako ni v celoti ravnal kot svetovalec, ki bi tožeči stranki preprečil vlaganje ponavljajočih se in odvečnih tožb.

V teh okoliščinah je treba uporabiti člen 32(1) Poslovnika Sodišča za uslužbence in izključiti pravnega zastopnika iz postopka. Ta izključitev zavezuje zadevno stranko k zamenjavi pravnega zastopnika, vendar nikakor ne posega v presojo, ki jo bo Sodišče za uslužbence opravilo glede vsebine tožbe, o kateri še vedno odloča, dokler navedena stranka od nje ne odstopi.

(Glej točke 12, 19, 20, 24 in 26.)