Language of document : ECLI:EU:F:2014:58

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2014. április 30.

F‑88/13. sz. ügy

Desislava Kolarova

kontra

Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)

„Közszolgálat – A Kutatási Végrehajtó Ügynökség személyzete – Közbenső eljárási kérdések – Elfogadhatatlansági kifogás – A szerződéskötésre jogosult hatóságra ruházott hatáskör – A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalra (PMO) való átruházás – A PMO határozatai ellen irányuló kereset – Az átruházó intézmény ellen irányuló kereset – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EUMSZ 270. cikk alapján D. Kolarova által benyújtott kereset, amely a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (a továbbiakban: PMO 1) „Díjazások és egyéni pénzügyi igények kezelése” egységének vezetője által hozott azon határozat megsemmisítésére irányul, amely elutasította a felperes arra vonatkozó kérelmét, hogy az anyját az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) VII. melléklete 2. cikkének (4) bekezdése alapján kezeljék az eltartott gyermekkel egy tekintet alá esőként, valamint az abból eredő nem vagyoni kár megtérítésére, hogy a PMO 1 a kérelme kezelése során megjegyzéseket tett rá.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. D. Kolarova maga viseli a saját költségeit, és a Közszolgálati Törvényszék kötelezi őt a Kutatási Végrehajtó Ügynökség költségeinek viselésére.


Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Alperesi minőség – Kutatási Végrehajtó Ügynökség ‑– A szerződéskötésre jogosult hatóságra történő hatáskör‑átruházás – A hatáskört átruházó hatóság ellen benyújtott kereset – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 91a. cikk)

Azon jogosultságokkal kapcsolatban, amelyek megítélésére vonatkozóan a Kutatási Végrehajtó Ügynökség a szerződéskötésre jogosult hatóságot megillető hatáskörök gyakorlását a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalra (PMO) ruházta át, az alkalmazandó szabályozás és különösen a személyzeti szabályzat 91a. cikke az említett hivatallal szemben benyújtott keresetek esetében a Bizottságot jelöli meg alperesként.

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség alkalmazottja által a PMO határozatának megtámadása végett benyújtott keresete elfogadhatatlan, amennyiben az Ügynökség ellen irányul.

(lásd a 17. és 18. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑22/12. sz., Hall kontra Bizottság és CEPOL ügyben 2013. december 12‑én hozott ítéletének 25. pontja.