Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 19. marta rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-89/13) 1

(Aizliegums lietas dalībnieka pārstāvim piedalīties tiesvedībā – Jauna pārstāvja neiecelšana – Prasītājs, kas pārstājis atbildēt uz Civildienesta tiesas aicinājumiem – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikasa, Itālija) (pārstāvis – A., avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un G. Gattinara)

PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu par trīs ieturējumu EUR 504,67 apmērā veikšanu no prasītāja invaliditātes pabalsta attiecīgi par laikposmu no 2013. gada janvāra līdz martamRezolutīvā daļa:izbeigt tiesvedību par šo prasību lietā F-89/13 Marcuccio/Komisija;L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.