Language of document : ECLI:EU:F:2010:40

SKLEP PREDSEDNIKA DRUGEGA SENATA
SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 5. maja 2010

Zadeva F‑94/09

Vladimir Nikolchov

proti

Evropski komisiji

„Sporazumna rešitev spora na predlog Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero V. Nikolchov, pogodbeni uslužbenec Komisije od 1. oktobra 2008 do 15. januarja 2009, nato uradnik iste institucije od 16. januarja 2009, v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 29. julija 2009, s katero mu je bila ob njegovem drugem nastopu službe zavrnjena dnevnica iz člena 10(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije.

Odločitev:      Zadeva Nikolchov proti Komisiji (F‑94/09) se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Ugotovi se, da tožeča stranka odstopi od tožbe, vključno s stroški. Komisija izplača tožeči stranki pavšalni znesek 2500 EUR za pokritje dela njenih stroškov. Tožeča stranka nosi preostanek svojih stroškov. Komisija nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 69 in 74)