Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Cluj (Rumeenia) 24. juunil 2021 – TJ versus Inspectoratul General pentru Imigrări

(kohtuasi C-392/21)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Cluj

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja ja apellant: TJ

Vastustaja: Inspectoratul General pentru Imigrări

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiivi 90/270/EMÜ kuvariga töötamise tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete kohta1 artiklis 9 sisalduvat väljendit „nägemisteravust korrigeerivad erivahendid“ tuleb tõlgendada nii, et see ei saa hõlmata nägemisprille?

2.    Kas direktiivi 90/270/EMÜ artiklis 9 sisalduva väljendi „nägemisteravust korrigeerivad erivahendid“ all tuleb mõista üksnes vahendit, mida kasutatakse ainult töökohas või tööülesannete täitmisel?

3.    Kas direktiivi 90/270/EMÜ artiklis 9 ette nähtud kohustus anda nägemisteravust korrigeeriv erivahend puudutab üksnes vahendi ostmist tööandja poolt või kas seda võib tõlgendada laialt, ehk nii, et see hõlmab ka võimalust, et tööandja kannab vajalikud kulud, mis töötajal vahendi ostmisel tekkisid?

4.    Kas nõukogu direktiivi 90/270/EMÜ artikliga 9 on kooskõlas see, et tööandja katab need kulud üldise palgatõusu vormis, mida tasutakse alaliselt nimetuse all „palgalisa koormavate töötingimuste eest“?

____________

1 EÜT 1990, L 156, lk 14; ELT eriväljaanne 05/01, lk 391.