Language of document :

2021 m. birželio 24 d. Curtea de Apel Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TJ / Inspectoratul General pentru Imigrări

(Byla C-392/21)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Cluj

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas (ieškovas pirmojoje instancijoje): TJ

Kita apeliacinio proceso šalis (atsakovė pirmojoje instancijoje): Inspectoratul General pentru Imigrări

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyvos 90/270/EEB dėl saugos ir sveikatos būtiniausių reikalavimų dirbant su displėjaus ekrano įrenginiais1 9 straipsnyje vartojamas terminas „specialus koreguojantis prietaisas“ turi būti aiškinamas taip, kad jis negali apimti korekcinių akinių?

2.    Ar Tarybos direktyvos 90/270/EEB 9 straipsnyje vartojamas terminas „specialus koreguojantis prietaisas“ turi būti suprantamas tik kaip prietaisas, naudojamas vien darbo vietoje ir (arba) atliekant darbo užduotis?

3.    Ar Tarybos direktyvos 90/270/EEB 9 straipsnyje numatyta pareiga suteikti specialų koreguojantį prietaisą susijusi tik su tuo, kad prietaisą turi nupirkti darbdavys, ar ją galima aiškinti plačiai, t. y. apimant ir atvejus, kai darbdavys padengia būtinąsias išlaidas, kurių darbuotojas patyrė siekdamas įsigyti prietaisą?

4.    Ar su Tarybos direktyvos 90/270/EEB 9 straipsniu suderinama tai, kad darbdavys tokias išlaidas padengia mokėdamas bendrą darbo užmokesčio priedą, kuris mokamas nuolat kaip „priedas už sunkias darbo sąlygas“?

____________

1 OL L 156, 1990, p. 14; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 391.