Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Mons (Belgia) 17. oktoobril 2022 – Fédération internationale de football association (FIFA) versus BZ

(kohtuasi C-650/22)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Mons

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Fédération internationale de football association (FIFA)

Vastustaja: BZ

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 45 ja 101 tuleb tõlgendada nii, et nende kohaselt on keelatud:

põhimõte, et mängija ja klubi, kes soovib temaga lepingut sõlmida, on solidaarselt kohustatud maksma hüvitist klubile, kellega on leping ilma mõjuva põhjuseta lõpetatud, nagu see on sätestatud FIFA korra punktis 17.2 koostoimes sama korra punktis 17.4 ette nähtud sportlike sanktsioonidega ja punktis 17.1 ette nähtud rahaliste sanktsioonidega;

võimalus, et spordialaliit, kellest sõltub mängija endine klubi, ei väljasta rahvusvahelise ülemineku sertifikaati, mis on vajalik selleks, et uus klubi saaks mängijaga lepingu sõlmida, kui selle endise klubi ja mängija vahel on vaidlus (FIFA korra punkt 9.1 ja selle korra III lisa punkti 8.2 alapunkt 7)?

____________