Language of document :

Žaloba podaná dne 11. března 2022 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-197/22)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. Gattinara, E. Sanfrutos Cano, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Italská republika tím, že nepřijala opatření k zajištění dodržování hodnot stanovených v části B přílohy I směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. 1998, L 330, s. 32)

-    pokud jde o úroveň koncentrace arzénu, v obci Bagnoregio od roku 2018, v obci Civitella d’Agliano v prvním pololetí 2018, v druhém pololetí 2019 a od roku 2020 kromě druhého pololetí 2021, v obci Fabrica di Roma v roce 2013 a od roku 2015, v obci Farnese v roce 2013 a následně od roku 2018, v obci Ronciglione v roce 2013 a následně v prvním pololetí 2018 a v prvním pololetí 2019 a následně od roku 2020, v obci Tuscania od roku 2018 s výjimkou prvního pololetí 2019 a

-    pokud jde o úroveň koncentrace fluoridu, v obci Bagnoregio od roku 2018 do prvního pololetí 2019 a v obci Fabrica di Roma v roce 2018, v prvním pololetí 2019 a v druhém pololetí 2021,

nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 4 odst. 1 ve spojení s částí B přílohy I směrnice 98/83/ES

a určil, že Italská republika tím, že co nejdříve nepřijala opatření potřebná k obnově jakosti vody v obcích Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione a Tuscania, pokud jde o úroveň koncentrace arzénu, a v obcích Bagnoregio a Fabrica di Roma, pokud jde o úroveň koncentrace fluoridu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 8 odst. 2 směrnice 98/83/ES;

uložil Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Prvním žalobním důvodem Komise tvrdí, že Italská republika tím, že nezajistila dodržování hodnot arzénu a fluoridu uvedených v části B přílohy I směrnice, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 4 odst. 1 směrnice 98/83/ES ve spojení s její přílohou I. Konkrétněji, pokud jde o úrovně koncentrace arzénu, toto porušení se týká obce Bagnoregio od roku 2018, obce Civitella d‘Agliano v prvním pololetí 2018, v druhém pololetí 2019 a od roku 2020 kromě druhého pololetí 2021, obce Fabrica di Roma v roce 2013 a od roku 2015, obce Farnese v roce 2013 a následně od roku 2018, obce Ronciglione v roce 2013 a následně v prvním pololetí 2018 a v prvním pololetí 2019 a následně od roku 2020, obce Tuscania od roku 2018 až do současnosti s výjimkou prvního pololetí 2019. Uvedené porušování nadále trvá. Pokud jde o hodnotu koncentrace fluoridu, porušení povinnosti podle čl. 4 odst. 1 směrnice 98/83/ES ve spojení s přílohou I této směrnice se týká obce Bagnoregio od roku 2018 do prvního pololetí 2019 a obce Fabrica di Roma v roce 2018, prvním pololetí 2019 a druhém pololetí 2021.

Druhým žalobním důvodem Komise tvrdí, že Italská republika tím, že co nejdříve nepřijala opatření potřebná k obnově jakosti vody v obcích Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione a Tuscania, pokud jde o úroveň koncentrace arzénu, a v obcích Bagnoregio a Fabrica di Roma, pokud jde o úroveň koncentrace fluoridu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 8 odst. 2 směrnice 98/83/ES.

____________