Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 7. veebruaril 2020 –VI versus KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(kohtuasi C-65/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: VI

Kostja: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 25. juuli 1985. aasta direktiivi 85/374/EMÜ1 liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta artiklit 2 koosmõjus artikliga 1 ja artikliga 6 tuleb tõlgendada nii, et (puudusega) tooteks võib pidada ka paberkandjal päevalehte, mis sisaldab sisuliselt ebaõiget tervisesoovitust, mille järgimine tekitab tervisekahjustuse?

____________

1 EÜT 1985, L 210, lk 29, ELT eriväljaanne 15/01, lk 257.