Language of document :

2020 m. vasario 7 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VI / KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(Byla C-65/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: VI

Atsakovė: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Prejudicinis klausimas

Ar 1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo1 2 straipsnį, siejamą su 1 ir 6 straipsniais, reikia aiškinti taip, kad gaminiu (su trūkumais) laikytinas ir fizinis dienraščio egzempliorius, kuriame pateiktas mediciniškai neteisingas sveikatos patarimas, kuris kenkia sveikatai?

____________

1 OL L 210, 1985, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 257.