Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Obersten Gerichtshofs (Austria) la 7 februarie 2020 – VI/KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(Cauza C-65/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: VI

Pârâtă: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Întrebarea preliminară

Articolul 2 coroborat cu articolul 1 și cu articolul 6 din Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect1 trebuie interpretat în sensul că trebuie de asemenea considerat un produs (cu defect) un exemplar fizic al unui cotidian care conține un sfat referitor la sănătate incorect, a cărui respectare cauzează un prejudiciu sănătății?

____________

1 JO 1985, L 210, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 1, p. 183.