Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 10. junija 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof - Avstrija) – VI/KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(Zadeva C-65/20)1

(Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Odgovornost za proizvode z napako – Direktiva 85/374/EGS – Člen 2 – Pojem ‚proizvod z napako‘ – Izvod tiskanega časopisa, ki vsebuje napačen zdravstveni nasvet – Izvzetje s področja uporabe)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VI

Tožena stranka: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Izrek

Člen 2 Direktive Sveta z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako (85/374/ES), kakor je bila spremenjena z Direktivo 1999/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. maja 1999, v povezavi s členom 1 in členom 6 te direktive, kakor je bila spremenjena z Direktivo 1999/34, je treba razlagati tako, da izvod tiskanega časopisa, v katerem je pri obravnavi paramedicinske teme podan napačen zdravstveni nasvet glede uporabe rastline, katerega upoštevanje je bralcu tega časopisa povzročilo okvaro zdravja, ni „proizvod z napako“ v smislu teh določb.

____________

1 UL C 209, 22.6.2020.