Language of document : ECLI:EU:F:2009:70

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

18 iunie 2009

Cauza F-43/08

David Spee

împotriva

Oficiului European de Poliție (Europol)

„Funcție publică – Personal al Europol – Post vacant – Procedură de selecție”

Obiectul: Acțiune, formulată în temeiul articolului 40 alineatul (3) din Convenția încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind înființarea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol) și al articolului 93 alineatul (1) din Statutul personalului Europol, prin care domnul Spee solicită anularea deciziei directorului Europol din 7 ianuarie 2008 de respingere a reclamației sale, precum și a deciziilor aflate la baza acesteia, din 20 iunie 2007 și din 6 iulie 2007, referitoare la redeschiderea unei proceduri de selecție pentru un post de administrator pricipal declarat vacant la 25 iulie 2006

Decizia: Respinge acțiunea. Obligă reclamantul la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Agenți ai Europol – Recrutare – Candidat reținut de comitetul de selecție care nu îndeplinea condițiile stabilite de anunțul pentru ocuparea unui post vacant

Chiar dacă directorul Oficiului European de Poliție (Europol) nu are, în temeiul principiului independenței comisiilor de evaluare din cadrul concursurilor, competența de a anula sau de a modifica o decizie a unei comisii de evaluare, acesta este totuși obligat să elimine orice candidat care nu îndeplinește cerințele stabilite în anunțul pentru ocuparea unui post vacant, dat fiind că administrația este obligată să respecte fiecare dintre condițiile pe care și le‑a impus în anunțul menționat. Directorul nu poate fi, așadar, obligat să respecte deciziile respectivei comisii de evaluare a căror nelegalitate ar putea afecta, pe cale de consecință, propriile sale decizii. Prin urmare, după ce a luat cunoștință de faptul că un candidat selecționat nu îndeplinea cerințele unui anunț pentru ocuparea unui post vacant, directorul poate decide să inițieze o nouă procedură de selecție.

(a se vedea punctele 45, 46 și 48)

Trimitere la:

Curte: 23 octombrie 1986, Schwiering/Curtea de Conturi, 142/85, Rec., p. 3177, punctele 19‑21; 23 octombrie 1986, Hoyer și Neumann/Curtea de Conturi, 322/85 și 323/85, Rec., p. 3215, punctele 12‑14; 18 martie 1993, Parlamentul European/Frederiksen, C‑35/92 P, Rec., p. I‑991, punctele 15 și 16

Tribunalul de Primă Instanță: 21 mai 1996, Kaps/Curtea de Justiție, T‑153/95, RecFP, p. I‑A‑233 și II‑663, punctul 78; 16 decembrie 1999, Cendrowicz/Comisia, T‑143/98, RecFP, p. I‑A‑273 și II‑1341, punctul 39; 4 iulie 2006, Tzirani/Comisia, T‑45/04, RecFP, p. I‑A‑2‑145 și II‑A‑2‑681, punctul 46