Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 3. septembra 2013 – Adala Bero

(vec C-473/13)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dotknutá osoba a sťažovateľka: Adala Bero

Zúčastnený orgán: Regierungspräsidium Kassel

Prejudiciálna otázka

Vyplýva z článku 16 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území , povinnosť členského štátu vykonávať zaistenie na účely odsunu v zásade v špecializovaných zariadeniach aj v prípade, ak takéto zariadenia existujú iba v jednom územnom celku tohto členského štátu, v ostatných územných celkoch však neexistujú?