Language of document : ECLI:EU:C:2014:2095

Združeni zadevi C‑473/13 in C‑514/13

Adala Bero

proti

Regierungspräsidium Kassel

in

Ettayebi Bouzalmate

proti

Kreisverwaltung Kleve

(Predloga za sprejetje predhodne odločbe,
ki sta ju vložila Bundesgerichtshof in Landgericht München I)

„Območje svobode, varnosti in pravice – Direktiva 2008/115/ES – Skupni standardi in postopki, ki se v državah članicah uporabijo za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Člen 16(1) – Pridržanje zaradi odstranitve – Pridržanje v zaporu – Nemožnost nastanitve državljanov tretjih držav v posebnem centru za pridržanje – Neobstoj takega centra v zvezni deželi, v kateri je pridržan državljan tretje države“

Povzetek – Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. julija 2014

Mejni nadzor, azil in priseljevanje – Politika priseljevanja – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Direktiva 2008/115 – Pridržanje z namenom odstranitve,– Obveznost držav članic, ki imajo zvezno ureditev, da pridržanje praviloma opravijo v posebnih centrih za pridržanje tudi ob odsotnosti takih centrov v pristojni zvezni deželi

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/115, člen 16(1))

Člen 16(1) Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je treba razlagati tako, da mora država članica nezakonito prebivajoče državljane tretjih držav, pridržane zaradi odstranitve, praviloma nastaniti v posebnem centru za pridržanje v tej državi, čeprav ima navedena država zvezno ureditev in zvezna dežela, ki je na podlagi nacionalnega prava pristojna za določanje in izvrševanje take nastanitve, takega centra za pridržanje nima.

Obveznost iz člena 16(1) Direktive 2008/115, da se pridržanje praviloma izvede v posebnih centrih za pridržanje, je namreč naložena državam članicam kot takim, ne pa državam članicam glede na njihovo upravno ali ustavno ureditev.

Nacionalni organi, pristojni za izvajanje nacionalne zakonodaje, s katero je prenesen člen 16 Direktive 2008/115, morajo torej biti zmožni pridržanje izvesti v posebnih centrih za pridržanje.

Vendar taka razlaga člena 16(1) Direktive 2008/115 ne pomeni, da mora država članica, ki ima zvezno ureditev, zgraditi posebne centre za pridržanje v vsaki zvezni državi. Treba pa je zagotoviti – med drugim na podlagi sporazumov o upravnem sodelovanju – da lahko pristojni organi zvezne dežele, ki takih centrov nima, državljane tretjih držav do njihove odstranitve nastanijo v posebnih centrih za pridržanje v drugih zveznih deželah.

(Glej točke 28, 29, 31, 32 in izrek.)