Language of document :

Valitus, jonka American Airlines, Inc. on tehnyt 26.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu ensimmäinen jaosto) asiassa T-430/18, American Airlines v. komissio 16.12.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-127/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: American Airlines, Inc. (edustajat: J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado, ja J. Wileur, avocat)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Delta Air Lines, Inc.

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion

kumoaa 30.4.2018 annetun komission päätöksen C(2017) 2788 final

vaihtoehtoisesti     palauttaa tarvittaessa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä ratkaisee asian uudestaan unionin tuomioistuimen tuomion huomioon ottaen

velvoittaa komission kantamaan omat kulunsa ja korvaamaan valittajalle tästä käsittelystä ja unionin yleisen tuomioistuimen käsittelystä aiheutuneet kulut

toteuttaa muut tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi valittaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se hyväksyi komission virheellisen oikeudellisen tulkinnan, jonka mukaan American-US Airways-sulautuman sitoumusten (jäljempänä sitoumukset) 1.10 kohdassa oleva ”tarkoituksenmukaisen käytön” testi tarkoittaa yksinomaan ”väärinkäytön puuttumista”, ja näin ollen tuomiolla virheellisesti pysytettiin 30.4.2018 annettu komission päätös C(2017) 2788 final myöntää vakiintuneet oikeudet Delta Airlinesille (asia M.6607 – US Airways/American Airlines).

Kanneperusteessa on kolme osaa:

Ensimmäisessä osassa valittaja keskittyy ”tarkoituksenmukaisen käytön” testin oikeaan oikeudelliseen tulkintaan vakiintuneiden oikeuksien myöntämisessä sitoumusten 1.10 kohdan nojalla ja osoittaa, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkinnassaan.

Toisessa osassa valittaja osoittaa, että unionin yleinen tuomioistuin teki toisen oikeudellisen virheen, kun se hyväksyi komission arvioinnin, jonka mukaan ”tarkoituksenmukainen käyttö” tarkoittaa ainoastaan ”väärinkäytön puuttumista”, ja näin ollen virheellisesti hyväksyi sen, ettei Delta käyttänyt 470 korjattua lähtö- ja saapumisaikaa.

Kolmannessa osassa valittaja selittää, että tuomiossa on muita oikeudellisia virheitä sitoumusten 1.9 kohdan tulkinnassa erityisesti sanamuodon ”tarjouksen mukainen” osalta, joka perustuu RM-lomakkeen virheelliseen oikeudelliseen arviointiin.

____________