Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. veljače 2021. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(predmet C-128/21)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I.

Tuženik: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Prethodna pitanja

Treba li članak 101. stavak 1. UFEU-a tumačiti na način da su javni bilježnici u Republici Litvi, kada obavljaju djelatnost povezanu s pojašnjenjima koje je donijela Javnobilježnička komora, opisanima u ovom predmetu, poduzetnici u smislu članka 101. UFEU-a?

Treba li članak 101. stavak 1. UFEU-a tumačiti na način da pojašnjenja koja je donijela Javnobilježnička komora Litve, opisana u ovom predmetu, predstavljaju odluku udruženja u smislu članka 101. stavka 1. UFEU-a?

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje, imaju li ta pojašnjenja za cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu u smislu članka 101. stavka 1. UFEU-a?

4.    Pri odlučivanju o mogućoj povredi članka 101. stavka 1. UFEU-a, treba li ta pojašnjenja, opisana u ovom predmetu, ocjenjivati u skladu s kriterijima navedenima u točki 97. presude Wouters?1

5.    U slučaju potvrdnog odgovora na četvrto pitanje, jesu li ciljevi na koje se tužitelji pozivaju, odnosno ujednačavanje javnobilježničke prakse, premošćivanje regulatornog nedostatka, zaštita interesa potrošača, očuvanje načelâ jednakog postupanja prema potrošačima i proporcionalnosti te zaštita javnih bilježnika od neopravdane građanskopravne odgovornosti, legitimni ciljevi prilikom ocjene tih pojašnjenja u skladu s kriterijima određenima u točki 97. presude Wouters?

6.    U slučaju potvrdnog odgovora na peto pitanje, treba li smatrati da se ograničenjima sadržanim u tim pojašnjenjima ne prekoračuje ono što je nužno za osiguravanje postizanja legitimnih ciljeva?

7.    Treba li članak 101. UFEU-a tumačiti na način da se može smatrati da su javni bilježnici koji su bili članovi Predsjedništva povrijedili taj članak i da im se može izreći novčana kazna zato što su sudjelovali u donošenju pojašnjenja opisanih u ovom slučaju dok su obavljali djelatnost javnog bilježnika?

____________

1 Presuda od 19. veljače 2002., C-309/99, EU:C:2002:98