Language of document :

** ASK requérante "Nom du requérant au principal?" \* CHARFORMAT  ASK défenderesse "Nom de la partie défenderesse au principal?" \* CHARFORMAT  ASK numaff "Affaire (C-…)?" \* CHARFORMAT  ASK ldp "Langue de procédure" \* CHARFORMAT

Az Efeteio Athinon (Görögország) által 2021. március 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VP, CX, RG, TR és társai kontra Elliniko Dimosio

(C-133/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Efeteio Athinon (athéni fellebbviteli bíróság, Görögország)

Az alapeljárás felei

Felperesek: VP, CX, RG, TR és társai

Alperes: Elliniko Dimosio

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e az 1999/70/EK irányelv1 4. szakaszával a vitatotthoz hasonló azon nemzeti szabályozás, amely az 1999/70 irányelv 1. szakaszának értelmében vett, határozott idejű munkaszerződésekkel rendelkező munkavállalókkal szemben az összehasonlítható, állandó munkavállalókhoz képest az illetmény szempontjából eltérő bánásmódot ír elő, amennyiben a különbségtétel egyetlen kritériuma az, hogy szerződésüket a munkáltató vagy törvény határozott idejű munkaszerződésnek minősíti?

–     Közelebbről, összeegyeztethető-e az 1999/70/EK irányelv 4. szakaszával az a nemzeti szabályozás, amely a munkavállalók között az illetmények tekintetében alkalmazott eltérő bánásmódot azzal igazolja, hogy ők határozott idejű munkaszerződés alapján végzik tevékenységüket, annak ismeretében, hogy tevékenységük a munkáltató állandó és tartós igényeit elégíti ki?

____________

1 Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK irányelv (HL L 175, 43. o., magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.)