Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal du travail de Liège (Belgia) 4. märtsil 2021 – EV versus Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

(kohtuasi C-134/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal du travail de Liège

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: EV

Vastustaja: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Euroopa Kohus (viies koda) määras 26. märtsi 2021. aasta määrusega:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määruse (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest, artiklit 27 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus, kui liikmesriik võtab selle määruse artikli 26 lõike 1 tähenduses teisele liikmesriigile üleandmise otsuse peale kaebuse esitanud taotleja suhtes üleandmisotsust ettevalmistavad meetmed, nagu koha andmine spetsiifilises vastuvõtukohas, kus majutatavatele isikutele on ette nähtud abi nende üleandmise ettevalmistamiseks.

____________