Language of document :

Tužba podnesena 23. listopada 2019. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(predmet C- 788/19)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: N. Gossement i C. Perrin, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj o Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Kraljevina Španjolska:

time što je za neispunjenje obveze o pružanju informacija u pogledu dobara i prava u inozemstvu ili nepravodobnim podnošenjem obrasca „Modelo720” utvrdila posljedice kojima se navedena dobra kvalificiraju kao neopravdani kapitalni dobici koji ne podliježu zastari;

time što je utvrdila automatsku fiksnu novčanu kaznu od 150% u slučaju neispunjenja obveze o pružanju informacija u pogledu dobara i prava u inozemstvu ili nepravodobnim podnošenjem obrasca „Modelo720”;

time što je utvrdila fiksnu novčanu kaznu za neispunjenje obveze o pružanju informacija u pogledu dobara e i prava u inozemstvu ili nepravodobno podnošenje obrasca „Modelo720” koja je viša od kazni predviđenih općim sustavom za slične povrede;

povrijedila obveze koje ima na temelju članaka 21., 45., 56. i 63. UFEU-a i članaka 28., 31., 36. i 40. Sporazuma o EGP-u.

naloži Kraljevini Španjolskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Španjolsko porezno zakonodavstvo osobama koje su španjolski porezni rezidenti nameće obvezu prijave određenih dobara i prava koja se nalaze u inozemstvu putem obrasca za poreznu prijavu (Modelo 720). U slučaju neispunjenja ili pogrešnog ispunjenja navedene obveze primjenjuje se poseban sustav sankcija.

Komisija zaključuje da sankcije koje se sastoje od kvalifikacije dobara kao kapitalnih dobitaka, neprimjena uobičajenih pravila o zastari i fiksne novčane kazne čine ograničenje temeljnih sloboda iz UFEU-a i Sporazuma o EGP-u. Iako, u načelu, te mjere mogu biti prikladne za postizanje postavljenih ciljeva, a to su sprječavanje izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza i borba protiv njih, one su neproporcionalne.

____________