Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. januarja 2022 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-788/19)1

(Neizpolnitev obveznosti države – Člen 258 PDEU – Prosti pretok kapitala – Obveznost posredovanja podatkov o premoženju ali pravicah v drugih državah članicah Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP) – Neizpolnitev te obveznosti – Zastaranje – Sankcije)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva C. Perrin, N. Gossement in M. Jáuregui Gómez, agenti, nato C. Perrin in N. Gossement, agentki)

Tožena stranka: Kraljevina Španija (zastopnika: L. Aguilera Ruiz in S. Jiménez García, agenti)

Izrek

Kraljevina Španija s tem, da je

–    določila, da neizpolnitev ali nepopolna ali prepozna izpolnitev obveznosti posredovanja podatkov o premoženju in pravicah, ki so v tujini, povzroči obdavčitev neprijavljenih dohodkov, ki ustrezajo vrednosti teh sredstev, opredeljenih kot „neizkazan kapitalski dobiček“, ne da bi se bilo v praksi mogoče sklicevati na zastaranje;

–    za neizpolnitev ali nepopolno ali prepozno izpolnitev obveznosti posredovanja podatkov o premoženju in pravicah, ki so v tujini, določila sorazmerno globo v višini 150 % zneska davka, izračunanega na zneske, ki ustrezajo vrednosti tega premoženja ali teh pravic, ki se lahko kumulira s pavšalnimi globami, in

–    za neizpolnitev ali nepopolno ali prepozno izpolnitev obveznosti posredovanja podatkov o premoženju in pravicah, ki so v tujini, določila pavšalne globe, katerih znesek ni primerljiv s sankcijami, določenimi za podobne kršitve v povsem nacionalnem okviru, in katerih skupni znesek ni omejen,

ni izpolnila obveznosti iz člena 63 PDEU in člena 40 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992.

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 432, 23.12.2019.